Kvalitén riskeras när Skurups skolor går back

Skurup. Trots besparingar och mera pengar spås förvaltningen för skolor och utbildning få underskott i år igen. Enligt kommunens senaste delårsrapport kommer man gå back 4.9 miljoner kronor. Hälften av förlusten kommer från förskolorna.

För ett år sedan sänkte kommunen förskolelärarnas schemalagda planeringstid som en del av besparingarna inför 2016. I samband med detta viftade flera lärare på Elisefreds förskola med varningsflaggor då undervisningens kvalité riskerade bli sämre.

Även Elisefreds förskolechef Gunnel Holmström håller i dag med om att läget inte är optimalt, men hoppas på förstärkning från den rådande skattehöjningen.

-Det skulle hjälpa oss om vi höjer grundbemanningen. Vi har ju mycket barn långa dagar, och då får vi liksom inte ihop våra scheman eftersom alla måste finnas på plats i verksamheten. Är man bara två på plats så kan ju inte en gå ifrån för att planera, säger Gunnel Holmström.

Prognosen om underskottet kommer från kommunens senaste delårsrapport som redovisar verksamheten från januari till augusti i år. Förra året gick skol- och utbildningsförvaltningen back 3,1 miljoner, ett underskott som förutspås växa i år. Trots att man höjt den gemensamma budgeten. Störst skillnad märks på förskoleverksamheten som 2015 redovisade ett överskott men i år väntas gå med förlust på kring 2,4 miljoner kronor.

Anledningen till underskottet är främst att det går fler barn i Skurups förskolor i år än förra året. 36 barn fler än under samma period 2015. Därtill nämner rapporten bidragande orsaker så som svårigheter att anställa kompetent personal och att andelen skolbarn från utanför kommunen ökat.

Niklas Gyberg Ivarsson