Miljökrav kostar miljoner

Avlopp

SKURUP. Avveckling av reningsverk, saneringar fram till år 2026 och en höjning på VA-taxan för alla villaägare. Detta är bara några få exempel på vad Skurups invånare kan vänta sig med den nya VA-planen.

Skurups vatten och avloppssystem klarar inte de nya miljökraven. Enligt kommunen är därför en sanering nödvändig då mellan 35-60 % av hushållen inte når upp till standard.

Bland annat ska fyra vattenverk avvecklas och kopplas ihop med ett helt nytt i Ystad. Det innebär stora kostnader för komplettering av ledningar. I samband med detta planeras även saneringar i hela Skurups kommun under en tolv års period och beräknas kosta närmare 87 miljoner kronor.

Eftersom att Ystad kommer att ta hand om Skurups avloppssystem kommer Skurup att betala en procentuell avgift för ombyggnaden av Ystads vattenverk, som även den inte klarar miljökraven.

De investeringar som görs för att klara miljökraven kan innebära att VA-taxan för en normal villaägare kan komma att höjas på 4 procent årligen från och med 2016.

Men enligt förslaget måste dessa investeringar göras om man utgår från miljölagarna.

Förslaget ligger fortfarande under behandling och ska skickas till kommunfullmäktige för beslut.

Text: Jonathan Sseruwagi
Foto: TT

Vad är VA-taxan för något?
* VA-Taxan är en årlig taxa som publiceras av Svenskt vatten.
* VA-verksamheten, eller vattenverksamheten är ett så kallat naturligt monopol. Det innebär att resursen är så stor att kunder gynnas av att det enbart finns en aktör.
* Taxan bestäms uppåt av vattentjänstlagen som anger att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader. Det kallas självkostnadsprincipen.