Vad ska Västerängs gator heta?

Nya bostäder uppförs på Västeräng och samhällsbyggnadsberedningen i Skurups kommun vill nu ha hjälp att namnge de framtida gatorna. Skurupsposten gav sig ut på stan för att höra om det finns några kreativa idéer att ta del av.

 

Nya bostäder ska byggas på Västeräng. Arbetet beräknas starta sommaren 2021

Nya bostäder ska byggas på Västeräng. Arbetet beräknas starta sommaren 2021