Iskall februari i Skurup – Så påverkas elnätet

SKURUP. Det är den kallaste vintern på fem år i Skurup och detta har inneburit påfrestningar för elnäten i kommunen. Samtidigt går det enligt SMHI att vänta varmare temperaturer inom kort.

Det har varit en osedvanligt kall start på det nya året och under februari har det under flera dagar i rad kunnat uppmätas temperaturer på ner mot 14 minusgrader, kallare än på länge.

– För att hitta en liknande vintermånad som den vi har nu så får man gå tillbaka till januari 2016, då fanns det ett par tillfällen då det var tvåsiffriga minus, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Enligt henne beror de låga temperaturerna på att det har legat kall luft norr om Skandinavien, som i kombination med svaga vindar och klart väder nattetid även påverkat Skåne och i sin tur Skurup.

Då de låga temperaturerna visserligen öppnar upp för en hel del klassiska vinteraktiviteter som skridskoåkning på sjöar och dammar har kylan inneburit en del påfrestningar på elnätet.

I Skurups kommun ansvarar två aktörer för underhållet av elnäten, i tätorten står Skurups elverk för distributionen och där är Stefan Möller VD.

Skurups elverk har märkt av högre belastning på det lokala elnätet men det är inget de inte kan hantera med bebyggelsen som finns på orten idag.

Skurups elverk har märkt av högre belastning på det lokala elnätet men det är inget de inte kan hantera med bebyggelsen som finns på orten idag.

Hur skiljer sig situationen från föregående vintrar?

– I tätorten så har vi varit nära den övre gränsen, att det är kallt några dagar gör inget, det är när det är kallt länge som kylan börjar krypa in genom väggarna och då blir effekthöjden större, så effektmässigt har det varit en stor skillnad för Skurup, säger Stefan Möller.

Den ökade effekthöjden innebär i korthet ökad efterfrågan på el i nätet.

Samtidigt menar han att han inte ser någon större risk för att elen inte ska räcka för den bebyggelse som finns i Skurup idag.

I den omkringliggande landsbygden står Eon för driften av elnätet och även här märks det av att de låga temperaturerna har inneburit påfrestningar.

– Naturligtvis så, när det är väldigt kallt, då går elanvändningen upp men just nu kan vi säga att vi klarar av att möta behoven som vi känner till idag, säger Anna Gianuzzi kommunikationschef på Eon.

Men det finns ett slut på även denna kalla vinter och redan mot slutet av veckan går det att förvänta sig något mildare temperaturer. Vilket kan underlätta lasten på elnäten.

– Det kommer nog att gå att märka någon enstaka plusgrad redan under onsdagen och innan veckoslutet kommer det in mer varmluft så då går det att förvänta sig kanske några plusgrader i Skurup, säger Alexandra Ohlsson vid SMHI.

Text & Foto: Anton Johansson