Psykisk ohälsa: Initiativen för att vända trenden

Fler människor söker hjälp för psykisk ohälsa. Samtidigt ökar det tillgängliga stödet.

Fler människor söker hjälp för psykisk ohälsa. Samtidigt ökar också det tillgängliga stödet.

I Skurups kommun söker allt fler människor hjälp för problem med stress, oro och ångest. Samtidigt ökar också tillgången till stöd för psykisk ohälsa.

När Kristina Aretjäll slog upp dörrarna till sin psykologmottagning började remisserna komma direkt. Idag, ett år senare, strömmar det ständigt in förfrågningar om psykologiskt stöd.
– Det är högt tryck, många behöver hjälp, säger Kristina Aretjäll.

De flesta som söker sig till Kristina Aretjälls mottagning vill ha hjälp mot ångest, depression, stress och utmattning.

Varför tror du att allt fler söker hjälp för sådan problematik?
– Vi har ett samhälle som är väldigt krävande. Det ställs höga krav på oss som privatpersoner och yrkespersoner. Vi kan också se en ökad tillgänglighet av vård, till exempel genom vårdkontakter online, säger Kristina Aretjäll.

Trots ökat stöd för psykisk ohälsa ser Kristina Aretjäll vissa brister i systemet.

– Jag önskar ett system med större flexibilitet och bättre kommunikation mellan vårdgivare för att snabbare kunna hitta lämpliga vägar för patienterna, säger Kristina Aretjäll.
– Jag skulle önska att vi kunde samarbeta som team, eller i alla fall ha det som ideal.

Kristina Aretjäll tror även att arbetet mot psykisk ohälsa hade behövt vara mer förebyggande, exempelvis genom att jobba med det i skolor och diskutera om vad känslor och mående är.

Jag skulle önska att vi kunde samarbeta som team, eller i alla fall ha det som ideal.

Ett initiativ som har tagits för att främja psykisk hälsa i Skurup är Återhämtningscafét, en träff anordnad av kommunen i samarbete med Region Skåne. Träffen har tidigare arrangerats i Tomelilla, och fortsätter efter Skurup till andra skånska orter.

På Återhämtningscafét hålls diskussioner om psykisk hälsa och verktyg för att må bra.
– Folk ska komma och ha det trevligt och träffa andra. Man måste inte ha en psykisk ohälsa själv, man kan också vara anhörig, säger Maria Samuelsson, brukarinflytandesamordnare inom Ystad kommun.

Trots att samarbetet mellan kommunen och psykiatrin bara gäller en träff hoppas Maria Samuelsson att kommunen sedan ska fortsätta driva Återhämtningscafét på egen hand.

 

Psykisk ohälsa ökar i Sverige, särskilt utsatta är unga kvinnor.

2018 uppgav 39 procent av personer mellan 16 och 84 år att de har besvär med ängslan, oro eller ångest.

Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökade med 67 procent mellan 2010 och 2015.Har du akuta psykiska problem?

Psykiatrisk akutmottagning i Malmö har öppet dygnet runt, året om.

Telefonnummer: 040-33 80 00

 

Artikeln är den första av tre delar inom serien Psykisk hälsa.

Text: Alice Mutambala