Sällsynt salmonella hotar skånska grisbönder

En grisbesättning i Sjöbo har bekräftade fall av sjukdomen Salmonella choleraesuis

En grisbesättning i Sjöbo har bekräftade fall av sjukdomen Salmonella choleraesuis. Arkivbild. 

SKURUP. En skånsk grisgård har bekräftade fall av en ovanlig form av salmonella. Om smittan sprids till andra gårdar kan det få allvarliga konsekvenser. Än så länge väcker smittan ingen större oro hos grisbonden Mattias Espert i Klagstorp.

Det var under tisdagskvällen som Jordbruksverket meddelande att en grisgård i Sjöbo fått flera fall av en sällsynt form av sjukdomen kallad salmonella choleraesuis. Typen kan orsaka allvarliga hälsoproblem, men hur allvarlig läget är återstår ännu att se.

Tillförordnad statsepizootolog Karl Ståhl på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ansvarar för arbetet gällande smittsamma djursjukdomar och menar att salmonellasituationen hos djur i allmänhet är väldigt god i Sverige:

– I Sverige har vi sedan många år aktivt bekämpat salmonella hos livsmedelsproducerande djur. Även om vi just nu har ett antal fall där salmonella har påvisats hos grisar, så är situationen även där väldigt god jämfört med andra länder, säger Karl Ståhl.

Karl_Stahl-pressbild

Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog Statens veterinärmedicinska anstalt. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Mattias Espert, grisbonde med en gård på Österlen och en i Klagstorp har 3000 suggor men inga påträffade fall av salmonella:

– Man kan säga att det finns en grundoro gällande hälsoläget, att en smitta ska ta sig in, men vi har ett ganska rigoröst externt och internt smittskydd. Man rör sig på ett visst sätt, man har vissa kläder och man har ett utlastningsområde så jag känner mig ganska trygg, säger Mattias Espert.

Karl Ståhl tror att svenska grisbönder har en god uppfattning om vad som krävs för att minska risken för att få in salmonella eller andra smittor i sina besättningar:

– Det handlar om att ha goda biosäkerhetsrutiner vilket är något som man alltid arbetar aktivt med.

Ett tjugotal gårdar som har haft ett utbyte med den smittade gården har testats men än så länge verkar inte salmonellan spridit sig.  Salmonella choleraesuis är enligt Jordbruksverket en typ som primärt drabbar grisar.

– Den här typen har inte påträffats hos grisar i Sverige sen 1978. Ofta förknippas den med allvarlig sjukdom med hög dödlighet hos unga grisar, men det förekommer också fall med diarréer som enda symptom, säger Karl Ståhl.

Text: Malte Just

Foto: Göran Ekeberg/AddLight