Sjukskrivna välkomnas åter till ”Välkommen till…”

SKURUP. Skurups församlingshem kunde under tisdagen åter välkomna hel- och deltidssjukskrivna till sina lokaler. För första gången sedan februari kan initiativet ”Välkommen till…” erbjuda en plats bortom ensamhet och isolering.

120053411_763291087785915_3902195188698155698_n (1)Marika Sjögren, Marie Ljunggren och Jessie Creutz är alla en del av gruppen ”Välkommen till…” som lockar människor ända från Tomelilla och Trelleborg.

Inte sedan pandemins utbrott har ”Välkommen till…” kunnat bjuda in tidigare medlemmar och nya ansikten till stora salen i Skurups församlingshem. ”Välkommen till…” är en gemenskapstryggande grupp för hel- och deltidssjukskrivna runtom i Skåne. Gruppledare Marika Sjögren var själv med och startade upp initiativet 2015 och berättar att dess ursprung stammar ur egna och bekantas erfarenheter av längre sjukskrivningar:

– Är man sjukskriven och har ont eller inte mår bra är man kvar hemma, inne i sina fyra hörn, där känner man en trygghet, men till sist blir det svårt att ta sig ut. Här vågar man öppna upp och träffa annat folk.

Att inte kunna lämnat hemmets fyra hörn och inte träffa människor utan att tänka sig för – utan att känna tvivel är vid det här laget bekant för alla. Marika Sjögren trycker dock på att gruppen sjukskrivna varit särskilt utsatt under pandemin:

– Det är en grupp som mått väldigt mycket sämre, som redan innan var isolerad och nu blivit ännu mer isolerad.

Utöver att vara en plats för samhörighet, fika och samtal bjuder ”Välkommen till…” bland annat in psykologer och sjukgymnaster för samtal samt anordnar fysiska aktiviteter i olika teman. Marie Ljunggren, församlingens diakon, är däremot tydlig med att poängtera att gruppen inte har några rehabiliteringsplaner och att ändamålet ligger i mötet mellan medlemmarna:

– Huvudsyftet är att träffa andra som är i en liknande livssituation, och i det få igenkännandet, bekräftelsen och förståelsen, det är en självhjälpsgrupp.

Trots att mötet medlemmarna emellan och gruppens aktiviteter kan hjälpa till att sänka tröskeln till arbetslivets och samhället i stort, ser Marie Ljunggren en problembild utom räckhåll för grupper som hennes:

– Man hoppas att arbetsgivare och arbetsplatser ska ha kännedom om till exempel utbrändhet eller svårigheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden, men klimatet har hårdnat, försäkringskassan sätter hårdare krav och förväntar sig att man ska komma tillbaka snabbare till arbetslivet, och det blir kontraproduktivt för vissa.

”Välkommen till” är ett gemenskapsinitiativ och en samtalsyta för hel- och deltidssjukskrivna med sjukpenning anordnat av Skurups församling. Gruppen är kostnadsfri och sammankomster arrangeras varannan tisdag, 12:30-14:30, på udda veckor.

Text: Daniel Ekström 

Foto: Daniel Ekström