SD-förslag strider mot lag

Flaggor vind 2

SKURUP. Sverigedemokraternas förslag om kommunalt bidrag för återvandring strider mot kommunallagen.

Sverigedemokraterna har skickat in ett förslag till Skurups kommun gällande återvandring. Partiets förslag är att nyanlända som är missnöjda med kommunens stöd ska få pengar för att “återvända till där de kommer ifrån.”

Enligt kommunallagen får en kommun inte hantera uppgifter som enbart staten eller annan ska ha hand om. Regler kring ekonomiskt stöd för återvandring regleras i en av Migrationsverkets förordningar. Förslaget strider därför mot gällande lag och har fått avslag av kommunstyrelsen. 

Sverigedemokraterna har lämnat in ett förtydligande av förslaget som kommer att behandlas vid ett kommande kommunstyrelsemöte.

Text: Johan Christiansen
Foto: Arkiv