Delade åsikter om slöjförbudet i Skurup

Skurup. Skurups kommunfullmäktige röstade i december 2019 igenom ett slöjförbud. Ett beslut som har skapat stor debatt och kastat ljus över olika åsikter kring hijab.
– Hijaben bidrar till fysisk och social segregering av könen, säger Sara Mohammad, grundare och ordförande för riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime).

Beslutet, som först initierades av Sverigedemokraterna, förbjuder elever och personal att bära hijab, niqab eller annan klädsel för att dölja olika delar av kroppen. Men beslutet gick inte obemärkt förbi. Den 13 januari samlades cirka 250 personer från Malmös Unga Muslimer i protest mot förbudet och ropade slagord som “Religionsfrihet till alla” och “Rör inte min hijab!”.

Även kritiska röster hördes från Prästamosseskolan. I en artikel i Aftonbladet lovar skolans rektor Mattias Liedholm att ingen elev kommer att behöva ta av sig slöjan ofrivilligt så länge han är i tjänst.

– Varken jag eller någon av mina kollegor kommer genomdriva det. Då blir det ett personalärende för kommunen att hantera, säger Mattias Liedholm.

Motståndet mot beslutet kan göra det svårt att genomföra ett förbud i praktiken. Men Lars Nyström (SD) är tydlig med att all skolpersonal ska följa kommunens riktlinjer.

– Vi har inställningen att kommunens tjänstemän ska göra som de blir tillsagda. Som tjänsteman ska du alltid följa de beslut du får. Annars får du aktivera dig för att få en politisk förändring i frågan, säger Lars Nyström.

En som till skillnad från Mattias Liedholm välkomnar beslutet är Sara Mohammad, grundare och ordförande för organisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). 

Sara Mohammad, grundare och orförande för GAPF. Foto: privat.

Sara Mohammad, grundare och orförande för GAPF. Foto: Petra Kyllerman.

Organisationen jobbar för att uppnå FNs globala mål i Agenda 2030 med särskilt fokus på mål 5 som handlar om jämställdhet.

Sara Mohammad framhåller via mejl att hijab enligt GAPF bidrar till fysisk och social segregering mellan könen.
Även att den tillsammans med bland annat barn-och tvångsäktenskap och könsstympning fungerar som en kontrollmekanism där hederskulturens oskulds- och kyskhetsideal står i centrum. Detta för att garantera den respekt och heder som män anser sig har rätt till. 

I ett av förslagen som GAPF har skrivit vill man förbjuda hijab på flickor under 18 år. I ett annat förslag vill de förbjuda användning av hijab, burka och niqab för anställda på myndigheter, statliga institutioner och organisationer som jobbar på uppdrag från myndigheter. 

Finns det några röster som du anser inte blir hörda i denna debatt?

 ”Ja, flickorna och barnen som tvingas till hijab och utsättas för kontroll, förtryck, skambeläggande och manlig underordning. De har ingen röst, för om de protesterar bestraffas de av familjen eller släkten”, skriver Sara Mohammad. 

Hon fortsätter:

”Vi är deras röst. Vi andra som har en röst måste stå upp för dem, de ska ha rätt att leva ett fritt liv. Skolan ska vara en plats där jämställdhet som grundläggande demokratiskt värde ska både förmedlas och gestaltas. Då kan vi inte låta dessa flickor könsdiskrimineras där. De måste åtminstone få vara fria och jämställda den stund de är i skolan”

Tasnim Raoof, ordförande för Malmös Unga Muslimer, menar dock att den syn Sara Mohammad har på slöja utgör ytterligare en kontrollmekanism mot muslimska kvinnor.  

– Det är väldigt motsägelsefullt när Sara säger att hijab utgör en kontrollmekanism, när hon ändå är den som vill kontrollera vad muslimska kvinnor ska bära på deras arbetsplats. Hon har genom att utnämna sig själv till räddare upprätthållit den koloniala idén om att hijabis behöver räddas och civiliseras, säger Tasnim Raoof. 

Hur ser du på att Sara Mohammad menar att många unga flickor faller offer för förtryck från familj och släkt?

– Jag förstår inte vad detta har med av-slöjandet av muslimska kvinnor att göra. Hon förebygger ett förtryck med ett annat förtryck. Det här är interventioner mot en viss grupp och det är det som är problematiskt, säger Tasnim Raoof.  

Det pågår just nu en diskussion kring huruvida beslutet är förenligt med svensk lag eller inte och i Skurup har genomförandet stannat upp.

– Det har blivit en överklagan till Förvaltningsrätten och det ska inges ett svar och det kommer nog att inges under det kommande kommunstyrelsemötet. Och det kommer ju nu om ett par veckor, kommunstyrelsemötet, säger Lars Nyström, ledare för Sverigedemokraterna i Skurup.

Tasnim Raoof, ordörande för Malmös Unga Muslimer. Foto: Sveriges Radio.

Tasnim Raoof, ordförande för Malmös Unga Muslimer. Foto: Sveriges Radio.

 

Fakta GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime 

Rikstäckande organisation som startades 2001 av Sara Mohammad efter hedersmordet på svenska Pela Artoshi 1999 i Dahok, Irak. Fadime Sahindals namn lades till efter hennes död 2002 när hon blev skjuten av sin pappa i Uppsala. 

Erbjuder stöd och hjälp till kvinnor och män som utsätts för, eller berörs, av olika former av hedersförtryck. Uppmärksammar och anordnar varje år minnesdagar för individer som blivit hedersrelaterat mördade.

Jobbar kring konkreta 63 förslag på 11 olika områden för att Sverige ska uppnå målen för FNs globala mål i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 5 om jämställdhet.

 

Fakta Malmös Unga Muslimer 

Är en ideell verksamhet med filosofin "Endast genom handling vinner livet i betydelse!" enligt sin sida på Facebook. 

Anordnar aktiviter, studicirklar och manifestationer. Förmedlar även information om föreläsningar och seminarier som anordnas av andra verksamheter. "Systerträff" är till exempel en återkommande studiecirkel med aktiviteter och fika. 

Text: Embla Hölttä