Kritiska röster höjs efter Bolinders bojkott

En interpellation har lämnats in efter Johan Bolinder valt att bojkotta Skurupsposten.

En interpellation har lämnats in efter Johan Bolinder valt att bojkotta Skurupsposten.

SKURUP. Kommunstyrelsens ordförande, Johan Bolinder (M) har valt att bojkotta Skurupsposten. Artikeln om händelsen har lett till att flera kritiska röster höjts och en skrivelse har lämnats in till kommunfullmäktige.

’’Du företräder kommunen, inte moderaterna eller dig själv’’

 Så formulerar sig Kristina Wieslander (V) i den interpellation som lämnats in under måndagsförmiddagen. Interpellationen, som riktar sig direkt till Johan Bolinder, kritiserar hans beslut att bojkotta Skurupsposten. Men själv tycker hon inte att frågan bör vara knuten till specifika politiska partier.

—Det är inte bara en fråga för vänsterpartiet att vi som förtroendevalda ska kunna bli granskade. Som förtroendevald representerar man inte bara sig själv, utan man företräder kommunen. Framför allt om man sitter i styret, säger Kristina Wieslander.

 Tror du att du hade agerat på samma sätt om bojkotten kommit från någon i ditt eget parti?

Jag är jättekänslig för att man hanterar demokratin genom att stänga dörren för media. Jag både hoppas och tror att jag hade reagerat på samma sätt oavsett vilket parti det handlat om.

Krisitna Wieslander (V) är kritisk mot bojkotten.

Kristina Wieslander (V) är kritisk mot bojkotten.

Förbundsordförande för Moderaterna i Skåne, Lars-Ingvar Ljungman, har även han en tydlig syn på vad politiker ska ha för förhållningssätt till medier.

—Jag tycker att man som politisk makthavare, oavsett nivå, har ett ansvar att stå för det man beslutar. Jag brukar säga att som politiker är man i förtroendebranschen. Man har fått förtroende från väljarna att bestämma i frågor som kan ha stor påverkan på hur människor lever sina liv, säger Lars-Ingvar Ljungman.

Lars-Ingvar Ljungman menar att några riktlinjer för hur moderater på lokalnivå ska förhålla sig till massmedier inte finns i dagsläget. Det har varit på individnivå om man vill prata med journalister.

Lars-Ingvar Ljungman är förbundsordförande för Moderaterna i Skåne.

Lars-Ingvar Ljungman är förbundsordförande för Moderaterna i Skåne.

I Skurups kommun finns det däremot tydligare riktlinjer för kommunpolitiker. 2017 skapade Sten Hamberg (M) och Sylve Qvillberg (S) gemensamt en kommunikationsplan som politikerna skulle förhålla sig efter. Syftet med strategin var att stärka kommunens varumärke.

Sylve Qvillberg anser att Johan Bolinders bojkott är ett övertramp som strider mot kommunens strategi.

—Att ha en bra relation till medier är något som jag tycker är mycket viktigt. Men i detta fallet handlar det även om kommunens varumärke, vilket gör det ännu allvarligare. Jag hade reagerat på samma sätt om bojkotten kommit från en partikamrat.

Sten Hamberg är däremot mer återhållsam i sina uttalanden, då han inte kände till att Johan Bolinder valt att bojkotta Skurupsposten. Men han tror att man som politiker kanske tröttnar på att bli felciterad eller felvinklad.

—En ordförande i en kommunstyrelse är lika lite tvungen som en statsminister att ställa upp på intervjuer med medier.

Text: Ebbe Gertten