De ska få niondeklassare att prata om våld och porr

SKURUP. Vad innebär samtyckeslagen? Vilka varningstecken tyder på att man befinner sig i våldsam relation? Hur påverkar porr ungas relationer? Det kommer niondeklassare få diskutera under höstterminen. 

Familjebehandlarna Emma Nilsson och Markus Wahlström jobbar i öppenvården och vill uppmärksamma våld i unga relationer bland Skurups ungdomar. I höst ska de åka ut till Prästamosseskolan och Alléskolan för att prata med alla niondeklassare om ämnet.

– Syftet är att synliggöra den värld som många lever i, och att väcka tankar hos ungdomarna. Det finns hjälp att få, säger Emma Nilsson.

Emma Nilsson och Markus Wahlström ska prata med elever om våld i unga relationer.

Emma Nilsson och Markus Wahlström ska prata med elever om våld i unga relationer.

Var femte svensk ungdom i åldern 16 – 24 år har utsatts för någon typ av våld i en nära relation, visar en undersökning av BRÅ (Brottsförebyggande rådet). De flesta polisanmäler aldrig utan menar att händelsen var en småsak. Förövaren är oftast i samma ålder och av motsatt kön.

Emma Nilsson och Markus Wahlström är medvetna om statistiken och berättar att de kan koppla en del av våldet i unga relationer till porr. 

– Killar tror ibland att saker ska vara på ett visst sätt och övertygar tjejer, som kanske inte alltid vågar säga nej, säger Markus Wahlström. 

Emma Nilsson fyller i:

– Det som syns i porren är motsatsen till en sund och jämställd relation. Vi trycker mycket på att det är viktigt att prata med sin partner innan, under och efter sex. 

Samtalen kommer inte bara handlar om fysiskt våld. Även psykiskt, sexuellt och digitalt våld kan förekomma i ungdomars vardag. 

– Eleverna har fått gissa vilken typ av våld som är vanligast i deras ålder när vi varit ute i klasserna. Majoriteten gissade på digitalt eller sexuellt våldsutövande. Vi tolkar det som att det troligtvis finns ett stort mörkertal när det kommer till denna typ av våld, säger Emma Nilsson.

En annan faktor till våldsproblematiken i unga relationer kan vara en utbredd machokultur, menar Markus Wahlström.

– Många killar blir förvånade när de hör tjejer säga att de vill ha killar som kan visa känslor eller be om hjälp. Det leder till bra diskussioner i klassrummet, säger han.

Text & foto: Kajsa Oscarson