Omstrukturering inom socialpsykiatrin rör upp känslor

SKURUP. Sedan december 2019 har mötesplatsen och aktivitetscentret Pomona, som riktar sig till vuxna med psykisk ohälsa, genomgått en omstrukturering. Brukarna är oroliga och vill att verksamheten ska återgå till hur det var tidigare.

I Pomonas shop kan man köpa massageoljor, kläder och annat smått och gott som brukarna skapat. Tidigare kunde privatpersoner lämna in kläder och få de lagade men inte nu längre.

I Pomonas shop kan man köpa massageoljor, kläder och annat smått och gott som brukarna skapat. Tidigare kunde privatpersoner lämna in kläder och få de lagade, men inte nu längre.

Från att Pomona varit öppet fyra dagar i veckan, sex timmar per gång har verksamheten nu öppet sex timmar per veckan.  

Dan Sjögren är en av brukarna som varit mycket på Pomona där han har använt verkstaden och snickrat. Han berättar att verksamheten har gett honom stärkt självförtroende.

Dan Sjögren brukade bygga fågelholkar och insektshotell i snickeriet på Pomona.

Dan Sjögren brukade bygga fågelholkar och insektshotell i snickeriet på Pomona.

– Jag fick i princip fria tyglar i snickeriet. Först var det mest jag som höll på men sen fick jag med andra. Det ökade ju på min självkänsla.

De kortade öppettiderna gör att det blir trängre och personer som är ljudkänsliga kommer inte längre. Snickeriet är fortfarande öppet men Dan Sjögren tycker att det är svårt att hinna med något på två timmar. 

– Det känns som att det inte är lönt och det blir bara stressigt, berättar Dan Sjögren.

Buffy Lindwall klipper ut ett mönster till en halloweenklänning hon ska sy. Hon berättar att det är svårt att ta initiativ när man mår dåligt och att det är viktigt att få möjlighet att bryta isoleringen.

Buffy Lindwall klipper ut ett mönster till en halloweenklänning hon ska sy. Hon berättar att det är svårt att ta initiativ när man mår dåligt och att det är viktigt att få möjlighet att bryta isoleringen.

Caroline Salwen har jobbat på Pomona sedan 2008 och beskriver att förändringen kom som en chock. Hon upplever inte att personalen var delaktig i processen inför beslutet.

– Inte i min vildaste fantasi hade jag trott att förändringarna skulle bli så stora.

Hennes tjänst är nu delad mellan Pomona och arbetsmarknadsenheten i Rydsgård. Hon försöker vara positiv och göra det bästa av det, men hon är ändå är orolig för vissa av brukarna.

– Det gör mig ledsen att tänka på de klienter som upplever att det inte längre finns någon anledning att gå upp på morgonen.

Marie Sjögren har varit engagerad i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i 10 år. Hon menar att en meningsfull stressfri vardag med stöd från andra är avgörande för att undvika isolering. Verksamheten Pomona bygger mycket på utbyte och att brukarna stöttar varandra.

– Även fast du själv mår jättedåligt kan du ändå hjälpa någon annan och känna ”jag är bra”. Det betyder jättemycket för många.

“Det är svårt att protestera när man är beroende av beslut från politikerna” säger Marie Sjögren.

“Det är svårt att protestera när man är beroende av beslut från politikerna” säger Marie Sjögren.

Hon har redan märkt en skillnad bland föreningens medlemmar i Skurup. Symtom har förvärrats och blivit mer akuta. Tre av föreningens medlemmarna har fått uppsöka akut hjälp för sina psykiska besvär och Marie Sjögren ser det som en direkt konsekvens av den indragna verksamheten.

– Det som gjorts i Skurup är ett försök att effektivisera och spara pengar, men beslutet har fattats av personer som inte förstår konsekvenserna, säger Marie Sjögren.

Socialnämnden i Skurup antog 2019 ett reformprogram som ska minska försörjningsstödet och få ut fler människor i arbete. Ulrika Persson, biträdande förvaltningschef på individ- och omsorgsförvaltningen, berättar att de ändrade öppettiderna på Pomona är en del av en effektivisering.

– Vi tittade över Pomona med anledning av reformprogrammet och vi måste använda resurserna på bästa sätt.

Det finns annan verksamhet i kommunen för personer med psykisk ohälsa med fokus på att individer ska komma ut i arbete. Ulrika Persson trycker på att det är viktigt att personer inte fastnar i en verksamhet utan att de får möjlighet att steg för steg ta sig närmare arbetsmarknaden i den mån det är möjligt.

– Det här är vårt sätt att ta fram fler verktyg för fler individer och istället för att jobba i stuprör få ihop våra olika verksamheter, säger Ulrika Persson.

Jessie Creutz som också är en av brukarna på Pomona tycker att det är bra med andra satsningar, men det känns som att annan verksamhet har fått ta plats på deras bekostnad.

Jessie Creutz visar runt på Pomona och berättar att en annan förändring är att brukarna nu behöver betala för kaffet. Det kostar 5 kronor och det är främst symboliken hon är irriterad på, “Varför ska dom med höga löner få kaffe gratis men vi måste betala?”

Jessie Creutz visar runt på Pomona och berättar att en annan förändring är att brukarna nu behöver betala för kaffet. Det kostar 5 kronor och det är främst symboliken hon är irriterad på, “Varför ska dom med höga löner få kaffe gratis men vi måste betala?”

– Jag är förtidspensionär och kommer inte kunna jobba igen. Vi vill ha tillbaka Pomona som det var.

Ulrika Persson säger att hon tycker att det är tråkigt att höra att flera av brukarna är oroliga och ledsna och berättar att det ska göras en utvärdering.

– Det är inget som är hugget i sten. Allt är hela tiden i förändring, säger Ulrika Persson.

Text och Foto: Kajsa Sörman