Färre vårdplatser och digitalisering ska rädda miljonunderskottet

SKURUP. Tretton miljoner kronor – så mycket planeras individ- och omsorgsförvaltningen spara med det nya förslaget. 
Allmän sparsamhet och en omfördelning av resurser mot öppenvården är två av kärnpunkterna i förslaget som i måndags godkändes av kommunstyrelsen.

Fokus ligger på generell återhållsamhet, digitala lösningar och minskat ekonomiskt bistånd.
– Det var tvång, vi måste få ihop budgeten helt enkelt, säger Lars Nyström (SD) som menar att kommunstyrelsen ärvt ett underskott från den tidigare styrande fyrklövern (S+V+KVS+Mp).

Genom satsningar i öppenvården vill kommunen möjliggöra en halvering av antalet korttidsvårdplatser. Efter inneliggande vård ska ett särskilt hemtagningsteam underlätta tidigare hemgång, och man planerar att på så sätt kunna lösgöra en av avdelningarna som nu används för korttidsvård.
Man vill också minska antalet personer som bor på särskilda boenden. Bland annat hoppas kommunen på att i större utsträckning behandla personer med drogproblematik i hemmet.

Moderaterna godkände den nya planen på besparingar tillsammans med Sverigedemokraterna och Centerpartiet under måndagens kommunstyrelsemöte.
– Det är stora belopp men målsättningen är att kvalitén ska behållas och i bästa fall förbättras, säger Johan Bolinder (M). Han menar att kommunen från och med nu ska jobba annorlunda och smartare.

Sparpaketet innefattar också en höjning av avgiften för vårdlarm och en avveckling av stödboendet Trampolinen.

I samband med besparingarna avslutas också avtalet som kommunen förra året slöt med Personligt ombud Skåne. Tjänsten, som innebär ett stöd för personer med psykisk ohälsa, ska istället skötas i kommunens regi.

Text: Lenke Morath