Skolelever ska röra på sig – varje dag

SKURUP. Allt fler ungdomar har i dag en stillasittande livsstil. Det vill Eva Hallmer Lindahl (L) råda bot på. Hon föreslår att elever på alla Skurups grundskolor ska få schemalagd idrott och rörelse varje dag.

– Det finns tydliga kopplingar till att träning och rörelse är positivt för inlärningsprocessen, säger Eva Hallmer Lindahl.

Hon menar att det gäller att få med alla elever, inte bara de som redan är idrottsintresserade och rör på sig utan även locka de som sitter mycket vid datorer.

– Det krävs en struktur som kommer genom att schemalägga det. Inte bara att det ska vara mer idrott och hälsa, jag vill även se mer lekredskap på skolgårdarna, fortsätter Eva Hallmer Lindahl.

När Skurupsposten kontaktar två grundskolor menar de att deras elever redan rör på sig väldigt mycket.

– Vi på Mölleskolan är jättenöjda med möjligheterna våra elever har att röra på sig. Två gånger i veckan har de idrott och det finns fina utemöjligheter här på skolgården. Vi håller på att bygga en konstgräsplan här vid skolan, så vi är lyckligt lottade. Det finns även möjlighet till rastaktiviteter för eleverna att delta i om de vill, berättar Maria Appelgren, rektor på Mölleskolan i Skivarp.

Ulla Nyström, som är idrottslärare på Rutgerskolan i Skurup, berättar att deras skola har ett liknande upplägg med två idrottslektioner i veckan samt rastaktiviteter. Men samtidigt vill hon se att kommunen satsar på något annat.

– Jag skulle vilja att alla som arbetar i skolan får utbildning om hjärnan och hur fysisk aktivitet påverkar lärandet, säger Ulla Nyström.

Detta förslag som Eva Hallmer Lindahl jobbar med behandlas just nu av kommunen och det är ännu inte klart vad som ska klubbas igenom. Men hon menar ändå att skolförvaltningen ser positivt på detta.

– Det gäller att förebygga ohälsan så att barnen kan använda skelettet och att det fungerar livet ut.

Text: Niklas Runsten

Foto: Pixabay