Skurup satsar på bokcirkel: Noll anmälda

Magnus Cadier hoppas fortfarande på lässugna ungdomar.

Magnus Cadier hoppas fortfarande på lässugna ungdomar. Foto: Daniel Ekberg.

SKURUP. När Skurups bibliotek bjöd in till bokcirkel för de mellan 13 och 19 år uteblev anmälningarna. Biblioteket ser nu över var de informerar om kommande träffar.

Magnus Cadier, bibliotekarie på Skurups bibliotek konstaterar att det tyvärr inte blev några anmälningar till den stundande bokcirkeln för ungdomar mellan 13-19 år.

– Det är en svår målgrupp, säger Magnus Cadier.

Han förklarar bakgrunden till satsningen med att det finns mycket aktiviteter för de yngre i kommunen, men inte lika många för de äldre barnen.

– Kanske känner de sig för gamla för de aktiviter som finns.

Personalen på biblioteket ser också att det lånas mycket ungdomsböcker, men att de inte har så mycket kontakt med dessa ungdomar. Magnus Cadier säger att det läggs väldigt mycket fokus på att hitta de som inte läser men att man då missar de som faktiskt läser.

­­ –De som redan läser vill väl också bli bekräftade i sin läsning och få ett forum att faktiskt prata om sin läsning med andra i samma ålder som också tycker om att läsa.

Men till den första träffen som äger rum nästa vecka blev det totalt noll anmälningar.

Magnus Cadier funderar på om de kan ha annonserat i fel forum.

– Barn och unga är kanske inte inne på samma ställen som vi vuxna är.

Trots det svala intresset hoppas Magnus Cadier fortfarande att anmälningar ska trilla in och att det kommer någon som har läst Mary Shelleys Frankenstein som är boken som ska vara läst till första träffen. Totalt är tre träffar inplanerade, 10 oktober, 5 november och 3 december. Detta är inget man kommer ändra på.

– Kommer det ingen nu så finns det två gånger kvar, avslutar Magnus Cadier.