Skurups kommun söker en halv miljon från Kulturrådet  

Om skol- och utbildningsförvaltningens ansökan går igenom kommer eleverna på Prästamosseskolan, och andra kommunala skolor i Skurup, att få möta kulturaktörer i vår. Foto: Prästamosseskolan i Skurup, arkivbild.

Om ansökan går igenom kommer eleverna på Prästamosseskolan, och andra kommunala skolor i Skurup, att få möta kulturaktörer nästa läsår. Foto: Prästamosseskolan i Skurup. Arkivbild.

SKURUP. Skoleleverna i Skurups kommunala skolor har varit utan statsbidraget Skapande Skola i två års tid. Förra året tilldelades kommunen 270 000 kronor, men hela beloppet skickades tillbaka innan läsåret hade börjat. Nu har kommunen sökt nära en halv miljon kronor inför nästa läsår.
– Pengarna kommer att användas denna gång, säger Ulrika Fridh, biträdande chef för skol- och utbildningsförvaltningen.

Skol- och utbildningsförvaltningen i Skurup har sökt sammanlagt 491 000 kronor från Kulturrådet inför läsåret 2022/2023. Kulturrådet har ännu inte handlagt ansökan. Josefin Alm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet, säger att kommunens tidigare beslut att skicka tillbaka pengarna inte kommer påverka kommunens möjligheter att tilldelas bidraget framöver.

Skapande skola är ett statsbidrag som delas ut av Kulturrådet. Genom bidraget kan skolor anlita kulturaktörer inom exempelvis litteratur, musik, scenkonst och bild och form. Tanken med bidraget är att elevernas tillgång till alla kulturella uttrycksformer ska stärkas.

Inför förra läsåret sökte Skurups skol- och utbildningsförvaltning inga pengar från Skapande skola eftersom det saknades en aktuell kulturplan. Inför det läsår som nu pågår skickade förvaltningen in en ansökan och tilldelades 270 000 kronor.

Bara några månader senare, i juni 2021, beslutade dock skol- och utbildningsförvaltningen sig för att betala tillbaka hela det tilldelade beloppet. Förvaltningens biträdande chef Ulrika Fridh motiverar beslutet med att skolundervisningen var i ett pressat läge på grund av pandemin.

– Pandemin innebar en lång period av fjärrundervisning och mycket frånvaro. Vi valde att betala tillbaka pengarna och istället satsa på att kompensera den eventuellt förlorade undervisningen.

Beslutet att skicka tillbaka pengarna har blivit kritiserat. I en intervju med Ystad Allehanda i juni 2021 sa Skurups förra kultursamordnare, Ann-Charlotte Oredsson Holm, att det är märkligt att kommunen tillmäter kulturen så lite värde.

– Jag tycker att det är jättetråkigt att kommunen nu väljer att skicka tillbaka pengarna för att ”ägna sig åt kärnverksamheterna”, sa hon då.

Enligt Kulturrådet var Skurups kommun den enda kommunen som återbetalade sina projektmedel inför läsåret 2021/2022. Ulrika Fridh säger att hon inte kan uttala sig om hur andra kommuner har agerat. Hon påpekar även att kommunen sökt pengar under lång tid tillbaka i tiden.

– Kulturaktiviteter berikar alltid, det är jätteviktigt. Nu finns det tid för det, säger hon.

Text: Anna Svensson