Skurups studieförbund kan drabbas av att bidraget dras ner

SKURUP Under de kommande åren minskas bidragen för Sveriges studieförbund. Evenemang i Skurup kan drabbas, exempelvis att evenemangen på biblioteket riskeras att tas bort, men ingeting som är garanterat enligt Camilla Nilsson, ombudsman på Arbetarnas Bildningsförbund.

– Till politikerna skulle jag vilja säga: tänk dig noggrant för innan det görs
neddragningar.

Under nästa år har regeringen valt att minska bidragen till Sveriges studieförbund med en tredjedel. Detta drabbar allmänbildning, evenemang och kultur i både större städer och mindre områden. Camilla Nilsson, ombudsman på Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Österlen, tycker att detta är en stor nackdel.

– Vi kan inte längre stötta föreningar eftersom stödet försvinner. Vi ger förutsättningar genom
inspiration mellan varandra, kunskap och mötesplatser. Att bidraget försvinner gör även att vi
inte kan finnas för medborgarna. Vi vill finnas för människor som befinner sig längst ner i
samhället. Det kan vara folk som inte kan prata svenska bra.

Att det har blivit neddragning på bidraget drabbar flera olika evenemang i kommunen. Däremot är detta inget som är helt bestämt än eftersom studieförbundet i Skurup arbetar hårt för att bevara evenemangen.

– Det finns inga direkta konsekvenser av hur detta har drabbat Skurup. Vi tittar på budgeten och gör planering inför nästa år. Det kan påverka att det sker mindre evenemang inom biblioteken, men vi kan inte säga att det kommer att ske.

Kulturens Bildningsverksamhet har meddelat att de kommer att avveckla all statsbidragsberättigad studieförbunds verksamhet. Beslutet fattades på en förbundsstämma och beror på regeringens neddragningar i statsbidrag anslaget. Förutom kulturen behövs pengar till annat inom förbunden. Detta är något som Frida Trollmyr, tidigare politiker och numera ombudsman på Arbetarnas Bildningsförbund Malmö, står starkt bakom.

– Nedskärningen innebär att studieförbunden förlorar var tredje krona i statligt stöd. För oss får det stora konsekvenser på verksamheten och framförallt lokaler och personal.


Kulturens Bildningsverksamhet är bara ett litet exempel på alla förbund som har drabbats. Under hashtagen “studieförbundensamlarsverige” har Sveriges tio studieförbund en kampanj som handlar om att få stopp på regeringens budgetnedskärning. Sverigedemokraterna står bland annat starkt för detta beslut om neddragningen. Bland annat märks detta genom vilka områden det är som drabbas hårdast. Camilla Nilsson förstår att detta kommer från regeringen och ger sitt argument till politikerna.

-Tänk er noga för innan det hörs neddragningar. För att det slår väldigt hårt på civilsamhället och ensamhet för våra medborgare.

Text: Jad Foto: Arbetarnas Bildningsförbund