Sömnsvårigheter påverkar skolresultat på Nils Holgerssongymnasiet

_MG_6957

 

Allt fler patienter söker hjälp för sina sömnproblem och patientgruppen med tonåringar har ökat. Nya medievanor och sociala medier ses som en orsak till ungas sömnstörningar i dag.

På Nils Holgersson gymnasiet i Skurup råder det delade uppfattningar om huruvida mobiltelefonen stör elevernas sömnvanor. Någonting som i sin tur även påverkar elevers förmåga att prestera bra i skolan.

18-åriga eleven John Johansson upplever inga sömnproblem utan sover mellan sju och åtta timmar om nätterna. Och mobiltelefonen kommer till användning några gånger per dag men ingenting som stör hans sömn.

– Det blir en stund om dagen. Ibland händer det att jag tar upp den under lektionstid för att få en liten paus säger John Johansson.

I flera studier som tagits fram av sömnforskaren Pernilla Garmy vid Lunds universitet framgår det att ungdomar som skickar eller tar emot sms på natten är både tröttare och trivs sämre på skolan än tonåringar som inte messar på natten, skriver Sydsvenskan i en artikel.

Per Vilhelmsson, som undervisar i transportteknik på skolan märker däremot hur sömnsvårigheter påverkar elevernas resultat.

– Att eleverna sover sämre om nätterna beror dels på att man kollat mobiltelefonen eller kanske en film sent. De som har mobiltelefonerna framme på lektionerna presterar sämre och får mindre gjort, säger Per Vilhelmsson.

Själv berättar han att lärarna, på vissa lektioner, har försökt införa mobilförbud. Samtidigt är han tydlig med att eleverna, på gymnasiet, även ansvarar för sina egna studier.

– Eleverna är ju medvetna om att det är ett problem och distraherande för dem. Men den åker upp automatiskt, säger Per Vilhelmsson.

Ida Cornelia Gislander kollar alltid sin mobiltelefon innan läggdags. Vissa gånger får sömnen lida på grund av det här men hon tror inte bara att det beror på telefonen. Per natt får hon mellan fyra och tolv timmars sömn.

– Det är avkopplande, man får annat att tänka på, säger Ida Cornelia Gislander.

Däremot upplever hon inte att det påverkar resultaten i skolan eller att hon känner sig ofokuserad.

– På lektionerna använder jag den bara när vi får tillåtelse att använda den, till exempel till en uppgift, säger Ida Cornelia Gislander.

 

Text och foto: Beri Zangana