SVT: Region Skåne överger nationellt vaccinationsmål

vaccin

Målet var att alla skåningar skulle vara vaccinerade mot Covid19 före midsommar, men som det ser ut nu verkar tidsramen inte hålla, uppger Region Skånes vaccinsamordnare Per Hagstam för SVT. 

Det är förseningar i vaccinleveranserna som gör att Region Skåne nu säger att de antagligen inte klarar det nationella vaccinationsmålet.

— Det målet går inte ihop med nuvarande leveransprognoser. Men det kommer inte att ta så lång tid efter, vi räknar med två veckor in i juli, sa Per Hagstam till SVT.

I samband med att Region Skåne gick ut med uppgifter om att de inte klarar målen gjorde även Region Stockholm det samma. Tidigare har även Region Halland rapporterat att de övergett de nationella vaccinationsmålen.

Men trots att flera regioner ställer sig skeptiska till möjligheterna att klara tidtabellen håller både regeringen och vaccinsamordnaren Richard Bergström fast vid den.

— Vi bedömer att vi kommer att klara målet utifrån det besked om leveranser vi har i dag, sa Nadja Yusuf, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren (S) till SVT.

Text: Patricia Torvalds
Bild: Bengt Flemark

Läs även:

Skurups äldre har fått den första sprutan

TV: Positiva resultat av vaccin – så här är vaccininställningen i Skurup