#kulturnyhet

Bevarandet av en kulturskatt.

2023-02-15

SKURUP. En bibliotekarie sökte EU-pengar för att göra något med tegelhusen i Skurup, en bok tänkte hon. Bibliotekarien fick pengarna och fastän han inte kunde [...]