Skurups kulturskola tvingas göra nedskärningar – “Barnen står i kö i flera år”

SKURUP. Regeringen har tagit ett beslut om att halvera det statliga kulturskolebidraget inför 2024. Samtidigt blir kursernas köer bara längre. Med varken egna lokaler eller stöd från staten undrar nu danspedagog Graciette Litzberg hur det ska gå för Skurups unga kulturutövare. I inslaget hörs även kulturskolechef Magnus Rydlöv.

 

Reporter: Jennie Hartnor
Bild: Unsplash