Tolv steg närmare ett riktigt samtal

Sofia-Cederwald-präst

Skurups präst Sofia Cederwald välkomnar alla som vill samtala kring livets djupare frågor. Foto: Arkivbild

SKURUP. Med stöd i tolvstegsprogrammets principer bjuder Svenska kyrkan in till samtal för människor som vill mötas i andlig fördjupning.

Sofia Cederwald är en av Skurup församlings tre präster. Hon pendlar dagligen till och från Malmö för att få arbeta med att möta människor som söker tröst och stöd hos kyrkan. Sofia berättar med mjuk röst över telefon att hon älskar sitt jobb då det känns fint och meningsfullt att kunna följa en församling genom livets skeenden. Att se barnen hon en gång döpt nu konfirmeras skapar en helhet och ger henne chans att få träffa människor på nytt.

Förra sommaren bjöd Tomelilla församling in Sofia Cederwald med kollegor till en utbildning i de så kallade Livsstegen.  En samtalsmetod grundad i den tolvstegsmodell som Anonyma Alkoholister arbetade fram under 1930-talets USA. Syftet med just tolvstegsprogrammet är i grunden att träffas och dela bördan med varandra.

Oavsett om folk vill ha hjälp att ta sig ur ett kemiskt missbruk eller hjälp att hantera livet, menar Sofia Cederwald att det finns en stor kraft i att dela med sig av sina tankar och rädslor till varandra.

Utbildningen hålls av präst Olle Carlsson som även skrivit boken med samma namn, Livsstegen -12 steg för oss som vill hitta en ny väg. Olle Carlsson är verksam i Katarina församling i Stockholm. Med egen erfarenhet av alkohol som flyktväg fann han ett nytt förhållningssätt genom Anonyma Alkoholisters tolv steg, vilka han byggt sin bok på.

I boken beskriver han hur alla människor kämpar med beroenden av olika slag, om det så handlar om prestationsångest, svartsjuka eller det vi vanligen förknippar med ordet missbruk, alltså beroendet av någon kemisk substans.

I grunden är vi alla väldigt lika varandra, skriver Olle Carlsson, och i telefonluren håller Skurups präst Sofia Cederwald med.

– Vi behöver sammanhang där vi får prata om de stora frågorna som jag tror att vi alla går och bär på. Livet kan fungera bra tills något oväntat händer och vi tappar fotfästet, säger Sofia, och lägger till att samtalet kring det vi kallar en högre makt inte behöver vara Gud så som hon uppfattar denna.

Sofia menar att det viktiga i ett samtal är att våga ställa uppriktiga frågor till oss själva. En sådan kan vara att reflektera kring vart vi hämtar vår inre kraft. Är det inte hos Gud, är det kanske i naturen eller genom kärleken till medmänniskor. 

– Vad vi väljer att kalla vår högre makt är högst personligt, säger Sofia. 

I Skurup församling är de för tillfället en grupp på sex personer som träffas varje tisdagkväll under tolv veckor. De använder sig av Livsstegens tolv kapitel för att öppna samtalen; men att kalla träffarna för en bokcirkel är missvisande, menar Sofia. Hon betonar att boken endast fungerar som inspirationskälla för att låta deltagarna mötas, i ett tryggt rum.
Skurup församling välkomnar alla som är intresserade av Livsstegen att anmäla sig direkt till Sofia, eller till kyrkans expedition. Än så länge har samtalen löpt under två perioder och haft en majoritet av kvinnliga deltagare, ett återkommande mönster som Sofia lagt märke till i sitt arbete med att våga föra ”riktiga samtal”, som hon säger.

– Jag hoppas att det ändras, så att även min son vågar sätta ord på livet. 

Livsstegen-skog, Logga

Foto: Privat


När någon delar inför gruppen i ett tolvstegsprogram lyssnar resten av gruppen på den personen, utan att avbryta, kommentera eller trösta. Denna typ av aktivt lyssnande ska ge personen som delar utrymmet att få tänka sin tanke klart och berätta sådant som känns viktigt, utan att bli bedömd eller ifrågasatt. 

För att anmäla intresse till en Livsstegen- grupp, kontakta Sofia Cederwald, Präst i Skurup Församling 
sofia.cederwald@svenskakyrkan.se

 

Text: Matilda Lindergård