Vårdboendeplatser för äldre utökas på Lillgården

Boendet Lillgården där ytterligare sex boendeplatser för korttids- och särskilt boende ska tillkomma

Boendet Lillgården där ytterligare sex boendeplatser för korttids- och särskilt boende ska tillkomma

SKURUP. Trycket på boendeplatser för äldre ökar stadigt i Skurup. Nu utökas antalet korttids- och särskilt boendeplatser för att åtgärda behovet.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti beslutades det att tillföra 1,38 miljoner till individ- och omsorgsförvaltningen. Detta för att utöka antalet vårdboendeplatser för äldre i Skurups kommun. Ola Bentzen, vård- och omsorgschef välkomnar förslaget som kom till stånd efter ett förslag från hans avdelning.

–Vi har fått påpeka detta för kommunen för att få igenom förslaget, säger Ola Bentzen.

Tanken var att tillföra tre platser för korttidsboende och tre lägenheter för permanenta boende, det som kallas särskilt boende. Boendeplatserna för särskilt boende ska vara redo inom kort, även om Ola Bentzen inte kan ge ett exakt datum.

Korttidsplatserna är redan på plats, vilket Ola Bentzen säger är bra eftersom de ofta är de som behövs på kortast varsel.

En annan person som gläder sig över beslutet är Lena Holmberg, enhetschef på Lillgården. Tidigare har Lillgården hanterat det ökade trycket på boendeplatser genom att använda sig av dubbelrum. Dessa var tänkta att användas under perioder då efterfrågan var som högst.

–Vi har märkt att topparna bestått under det senaste året, säger Lena Holmberg.

De delade rummen har ofta fungerat bra men eftersom de inte alltid var självvalt uppstod det ibland problem för både boende och personal. Därför är de nya platserna välkomna. I dagsläget finns det bara singelrum på Lillgården vilket Lena Holmberg ser som ett framsteg.

Att behovet på denna typ av vårdplatser ökar kopplar Ola Bentzen till den allmänna befolkningsprognosen i landet. Eftersom antalet äldre ökar, ökar också behovet på vårdplatser. Utökningen är viktig för att köerna ska kunna hållas under målet på tre månader. Detta uppger Ola Bentzen.

Namn: Isak Santesson
Foto: Isak Santesson