Barn kan felaktigt ha placerats i särskola

IPADS I SKOLAN

SKURUP. 30 barn kan felaktigt ha placerats i särskola. Nu måste besluten omprövas.

Beslut om placering av 30 barn i grund- och gymnasiesärskola i Skurups kommun måste omprövas, skriver Ystads Allehanda. Detta har Skolinspektionen beslutat. Orsaken är att motiveringar baserade på korrekta utredningar saknas. Risken finns därför att barnen inte får den utbildning de har rätt till.

Magnus Alm, ordförande i skol- och utbildningsutskottet, tycker att det som hänt är trist och säger att de ska se över bristerna.

Anne Måneng, mamma till ett av de berörda barnen, är skeptisk till omprövningen:

– Att granska alla, det ser jag inte som lönsamt. I mitt barns klass tror jag inte att de kommer hitta något barn som inte borde gå där, säger hon.

Skurups kommun har till 30:e juni i år på sig att rätta till felaktigheterna.

Text: Mikael Gamm
Foto: Arkiv