Skurupshems vd lämnar posten efter kritik

andersnilsson

SKURUP. Efter 22 år inom bolaget lämnar Anders Nilsson posten som vd för Skurupshem AB. Orsaken uppges delvis vara den kritik som uppkom efter en granskning av Skurupshems inköpsrutiner.

Det var i höstas som Ystads Allehanda skrev om en granskning som revisions- och konsultföretaget EY gjort av Skurupshem AB. Granskningen, som utfördes på uppdrag av Skurups kommun, påvisade allvarliga brister i rutiner kring inköp och kontroll av anlitade leverantörer. Enligt rapporten var tio av tolv granskade avtal inte är korrekt genomförda.

Nu har alltså Skurupshems styrelse beslutat att Anders Nilsson får gå efter nio år på posten som vd. På kommunens hemsida tackar man Anders Nilsson för ett gott arbete under de 22 åren i bolaget. Orsaken som anges på hemsidan är att styrelsen har beslutat att det är dags för ett nytt ledarskap.

Ordförande för Skurupshem är Roland Hansson (S). Han bekräftar att rapporten är en orsak till att Anders Nilsson har slutat.

Ni har valt att byta VD hur kommer det sig?
– Beror väl på att tiden var mogen.

Vad innebär det?
– Ja styrelsen var kanske inte riktigt nöjd med arbetet

Handlar det om rapporten som kom i höstas?
– Det gör det delvis. Vi tar väldigt allvarligt på den rapporten.

Finns det en osämja mellan Anders Nilsson och styrelsen?
– Det vill jag inte påstå.

När beräknar du att ni kan tillsätta en ny VD?
– Jag hoppas att det går så snabbt som möjligt. Det är en hög prioriterad fråga för styrelsen att hitta en ny lösning.

 Varför får Anders Nilsson avgå först nu?
– Anders Nilsson har varit VD sedan 2007 och det är först nu som sådana här brister har påvisats.

Tillförordnad VD är koncernchef Marcus Willman.

 

Text: Maja Strömberg