Dåligt betyg för jämställdheten i Skurup

jimmy-ekstrand

Jimmy Ekstrand, personalspecialist Skurups Kommun

SKURUP. Skurup hamnar på jämställdhetens botten vad gäller fritid och äldreomsorg. Kommunen har inte heller undertecknat ett europeiskt avtal om jämställdhet.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har presenterat rapporten Öppna Jämförelser: jämställdhet.  Här finns för första gången en samlad bild av könsuppdelningen inom politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna. Skurups kommun hamnar lågt i fråga om jämställdhet inom fritid och äldreomsorg.

Jimmy Ekstrand, ansvarig för jämställdhetsfrågor på Skurups Kommun, ser inga specifika problem med just jämställdheten inom fritid och äldreomsorg eller på andra områden inom SKLs rapport. Han påpekar att kommunen redan arbetar till fullo med jämställdhetsfrågor och att det är ett ständigt pågående arbete att prioritera jämställdheten.

– Men vi ska titta vidare på de områden där vi ligger efter, säger Jimmy Ekstrand.

SKL rekommenderar även Sveriges kommuner att underteckna CEMR, den europeiska deklarationen för jämställdhet. Detta har ett hundratal kommuner redan gjort. Deklarationen är ett verktyg för kommuner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten med. Avsikten är att lagstiftningen för diskriminering ska följas och att principer reglerade i internationella avtal ska omsättas i praktiken.

Jimmy Ekstrand säger att anledningen till att Skurup inte skrivit under CEMR är att det är en mycket omfattande och juridiskt bindande deklaration. Skurup är enligt honom inte redo för ett sådant ställningstagande, men de arbetar med deklarationen ”på bordet”. Dock utan slutdatum.

–Vi vill inte skriva under något bara för att det låter bra, utan för att skriva under måste vi kunna leverera till 100 procent. Det är en möjlig förklaring till varför vissa kommuner skrivit under redan och andra inte.

Ett exempel på hur CEMR fungerar kan vara att om könsuppdelad data visar att en större del av kommunens resurser går till idrottsaktiviteter som domineras av pojkar än till sådana som domineras av flickor, blir en första lösning att omfördela resurserna. I nästa steg är det viktigt att undersöka vad det är som gör att pojkar och flickor väljer olika aktiviteter, om det beror på könsnormer som kan förändras.

Text: Per Lindahl
Foto: Skurups Kommun