Brandstationen kan ersättas av bostäder

Brandstationen i Skurup är bemannad med 22 personer (OBS: Bilden är ett montage).

Brandstationen i Skurup är bemannad med 22 personer (OBS: Bilden är ett montage).

SKURUP. Snart kan dagarna vara räknade för räddningsstationen på Jakobsgatan i Skurup då kommunen vill bygga bostäder på platsen.

En förflyttning av brandstationen har diskuterats under en tid inom Skurups kommun. Än finns inga konkreta planer, men kommunen vill gå vidare med ärendet så snart som möjligt. Det berättar planarkitekt Jennie Luthander.

– Brandstationen ligger väldigt centralt i dagsläget. Eftersom vi vill bygga mer i centrum står den därför lite dumt till, säger Luthander.

Tomten som brandstationen står på kan bidra till att bostadsbristen minskar. Den skulle det kunna rymma lägenhetshus med plats för mellan 30 och 50 bostäder.

Enligt Jennie Luthander har räddningstjänsten gått med på att byta läge, men endast om den nya platsen är lika lämpligt placerad som den nuvarande.

Kommunen har identifierat några intressanta platser som brandstationen skulle kunna flyttas till, men Luthander vill inte gå ut med detaljer nu.

– Det viktigaste är att det går snabbt att ta sig därifrån till hela kommunen. Det behöver ligga nära större vägar, men inte vara där det är för mycket trafik, säger hon.

Text och foto: David Carlsson