Det gror nya krafter efter den politiska turbulensen i Skurup

Nya politiker har blivit en konsekvens av maktskiftet i höstas.

En tillströmning av nya medlemmar i de flesta av Skurups politiska partier har blivit en konsekvens av maktskiftet i höstas. Foto: Hanna Nyberg. 

SKURUP. ”Det är för krångligt för att jag ska kunna förklara det här nu” sa Kristofer Appelqvist om Skurupspolitiken under hösten i SVTs satirprogram Svenska Nyheter. Röken har nu lagt sig men det sprakar ändå i Skurup. I den här texten berättar nya och gamla politiker, experter och Skurupsbor om läget i dag. 

Tio månader före ordinarie val avsattes det borgerliga styret i Skurup och nu är det S, L, C och Kommunens väl som styr i en mittenkoalition. Vägen dit var inte självklar och kantades av hård kritik från flera håll. Till en början diskuterades samarbete mellan Vänsterpartiet och före detta sverigedemokrater.

– Det politiska läget har öppnat upp ett intresse bland våra medborgare att delta mer aktivt i våra politiska forum. Så det har kommit något positivt från turbulensen, säger Ann-Helene Nilsson som är kommunfullmäktiges ordförande och centerpartist.

En faktor till det ökade politiska engagemanget i kommunen kan vara den politiska turbulensen men det går heller inte att förneka att ett val stundar.

– Både engagemang och intresse ökar under valåret. Så om man har funderat på att engagera sig politiskt så är tidpunkten nu, säger David Karlsson som är professor vid Göteborgs Universitet och forskar om kommunpolitik.

Det är inte bara Centerpartiet i Skurup som har märkt av en tillströmning av medlemmar. Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har alla nya krafter som vill ge sig in i politiken.

Det är bara partiet Kommunens väl som inte märkt någon skillnad i medlemsantalet och Skurupspartiet har inte svarat på frågan som Skurupsposten skickat ut till samtliga partier. För Miljöpartiet har trenden däremot varit den motsatta. I nuläget ser det ut som att de inte kommer ställa upp i höstens val. 

Claes Lind är nykomling och fjärde namnet på Moderaternas partilista och berättar att de aldrig har varit så många i Moderaterna i Skurup som nu.

Traditionellt har det däremot inte varit så enkelt att stå på valsedeln. Tidigare kunde flera års partiarbete krävas. I dag är det många mindre kommuner som har svårt att rekrytera nya politiker och i vissa står det tomma stolar i kommunfullmäktige.

Lars Håkansson tror inte att den politiska turbulensen är bra för demokratin på lång sikt. – Jag tror att det som har hänt avskräcker, gör man såhär?

Lars Håkansson tror inte att den politiska turbulensen är bra för demokratin på lång sikt. – Jag tror att det som har hänt avskräcker, gör man såhär? Foto: Hanna Nyberg.

Det ökade politiska intresset i Skurup syns inte bara i medlemsantalet hos de flesta partier. Lars Håkansson är ordförande i Padelklubben och fikar med sitt gäng på café Centrum varje fredag klockan tio.

– Vi pratar mer politik än någon gång tidigare. Så på ett sätt är det ett engagemang. Man är mer förbannad på politikerna så det är vad som har gjort att vi har pratat om det.

Om man frågar på stan är det däremot inte ovanligt att en Skurupsbo inte vet om att det har varit ett maktskifte. Kommunalpolitiken är inte nödvändigtvis något man har koll på, vilket inte är ovanligt i många kommuner i Sverige. 

Lars Håkansson själv känner toppolitikerna även om han inte umgås med dem. Ändå förstår han inte vad det är som försiggår. 

– Jag kan inte se varför det har blivit som det har blivit, vems fel är det? Det finns inget att reparera. Det finns inget utrymme för det, tolkar jag det som. 

Maria Ivansson från Miljöpartiet menar att det varit svårt att rekrytera medlemmar bland annat på grund av partiets låga opinionssiffrorna på nationell nivå. Anders Bengtsson från Liberalerna berättar om liknande svårigheter men att det i Skurup ändå har funnits intresse för partiet och att folk känner igen honom på stan och vill prata. Maria Ivansson håller inte med om att det folk pratar om i kommunen är politik.

– Ja, folk vill prata politik. Men inte så mycket om sakfrågor utan mer om det politiska läget i Skurup. Tyvärr överskuggar den politiska konflikten viktiga diskussioner om hur vi utvecklar skolan eller hur vi tacklar klimatomställningen. Så att det politiska intresset skulle ha ökat, nej, de märker jag inte av.

Det har väckt tankar hos flera partier att det av 41 ledamöter i kommunfullmäktige är nio politiska vildar. Sverigedemokraterna är partiet i Skurup där de flesta avhoppen har skett.

– Ja givetsvis så funderar man på lojaliteten. Men vi ser hur som helst de nya medlemmarna som en tillgång, de tillför ny kompetens och tankar, säger Lars Nyström som är gruppledare i SD.

En politiker som ser den nya tillströmningen med viss försiktighet är Vänsterpartiets Babak Rahimi.

– Jag ser det inte som ett problem med ökat politisk engagemang men som en utmaning. Man kanske kommer in i politiken med en stark åsikt och brinner för en viss fråga. Om ens åsikt inte går genom väljer man att hoppa av och kanske också blir politisk vilde.

Nu är det sju månader kvar till valet och det återstår att se var det politiska intresset tar vägen.

Hanna Nyberg