En efter en har de stängts ned – närmaste mottagning ligger flera mil bort

Skurup öppnade en fysisk mobil Ungdomsmottagning (UMO) i en lastbil för några år sedan men till följd av pandemin lades den ned. Nu får målgruppen söka sig till UMOs app eller närmaste öppna mottagning som ligger tre till fyra mil från Skurup. 

Införskaffandet av en mobil ungdomsmottagning har även skett i grannkommunerna Svedala och Sjöbo, och deras mottagningar har också stängts ned av samma anledning.

Ystad som har en fysisk mottagning att riskerar behöva stänga för dagen med kort varsel på grund av låg bemanning. Då återstår det för alla i behov av ett fysiskt möte att söka sig till Trelleborgs och Vellinges ungdomsmottagning som säger att de endast kan erbjuda akuttider utöver digitala möten.

Den mobila ungdomsmottagningen.

Den mobila ungdomsmottagningen. Foto: Skurupsposten

– Det digitala mötet är ett populärt sätt att söka vård och förenklar för de som inte bor nära en mottagning. När onlineverksamheten startades upp för två år sedan hade vi 400 samtal men idag har det tiodubblats till 4 000 samtal i månaden, säger Stefan Hult, enhetschef för ungdomsmottagningarna Lund, Eslöv och Landskrona.

Stefan Hult menar att det inte finns någon statistik på att det fysiska mottagandet haft högre besökstryck sedan nedstängningen av de mobila enheterna. Det nya onlinekonceptet har däremot lett till kortare väntetider hos barnmorskorna. 

Malmö ungdomsmottagning har däremot märkt av ett högt besökstryck. Om det är kopplat till de nedstängda enheterna kan de inte att svara på. Vårdcentralen Skurup berättar att de har barnmorska och psykosocial teamvård för unga vuxna över 18. De upplever inte någon skillnad på trycket sedan mottagningen stängdes ner. Skolsjuksköterskorna i Skurup som jobbar för målgruppen har inte heller märkt någon markant skillnad men noterat att några elever har frågat när mottagningen skall komma tillbaka. 

Martin Stannå, 19, är elev på Nils Holgerssongymnasiet och är en av många i Skurup som ingår i UMOs målgrupp.

–Det hade varit bra om de hade en extraplan, till exempel startade upp en mottagning i en närliggande by som Skivarp, säger Martin Stannå.

 

Martin Stannå, 19 år, elev och boende i Skurup. Foto Teresia Loive

Martin Stannå, 19 år, elev och boende i Skurup. Foto: Teresia Loive

Han menar att många unga inte vill eller kan prata med sina föräldrar om saker som man annars vänder sig till UMO för. Appen och vårdcentralen är ett bra komplement men Martin Stannå och flera i hans omgivning saknar att ha en mottagning. 

– Många unga känner sig ensamma, och det finns flera som inte kan ta sig kollektivt  till mottagningarna som håller öppet. Dessutom svarade Ystad senast att de var överbemannade och hade fullt. Det är jobbigt. Vårdcentralen och appen är bra, men inte lika bra som UMO, säger Martin Stannå.

Johanna Axelsson Mattsson, tillförordnad versamhetschef på Ungdomsmottagningarna i Region Skåne menar att så fort de fått klartecken ska öppna upp den mobila enheten i Skurup igen. Då ska de även påbörja en utvärdering om mottagningen har varit värd ekonomiskt i förhållande till vilken nytta den gjort. Samtidigt är de glada och stolta för onlinetjänsten, men om det är bra nog vet de inte.

– Det man missar med en onlinetjänst är att se och möta hela människan med alla sinnen, säger Johanna Axelsson Mattsson. 

Hon hoppas att de ska kunna öppna lastbilen snart men trots att restriktionerna upphävts blir det inte inom den närmaste tiden. Johanna Axelsson Mattsson är inte orolig över de indragna mottagningarna men samtidigt påpekar hon att det finns en del risker om den unga personen inte får hjälp i tid.  Men hon understryker att alla ska kunna få hjälp och att akuttider finns till för de besöken och att det är det ovisst om lastbilen är lösningen. 

 


Fakta: Ungdomsmottagningen riktar sig till unga som är i åldern 12-22 i behov av fysisk och psykisk vård och vägledning och finansieras av regionerna. Region Skånes riktlinjer är fortfarande osäkra när de ska starta upp igen. Umos app heter UM Skåne online och alla besök hos dem är kostnadsfria. 


Text och Foto: Teresia Loive