Få hjärtstartare i Skurups kommun

Hjärtstartaren är en apparat som används vid hjärtstopp. Foto: Pixabay

Hjärtstartaren är en apparat som används vid hjärtstopp. Foto: Pixabay

En hjärtstartare kan vara en fråga om liv eller död för en person med hjärtstopp.
I Sverige varierar tillgången kraftigt mellan kommuner. Och Skurup rankas lågt i en ny kartläggning från Hjärt-Lungfonden.

I Sverige dör över 5000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Med en snabb insats med hjärtstartare kan chansen till överlevnad öka från 10 till 70 procent. Det skriver Hjärt-Lungfonden med anledning av den kartläggning av landets hjärtstartare som de presenterade i oktober i år.

Kartläggningen visar att tillgången till hjärtstartare varierar kraftigt mellan kommuner i landet. Sotenäs i Bohuslän toppar rankningen med 6,27 hjärtstartare per 1000 invånare. I botten ligger Storfors i Värmland med 0,25 hjärtstartare per 1000 invånare.

Skurups kommun tar sig in på 204:e plats bland landets 290 kommuner med 1,53 hjärtstartare per 1000 invånare.

– Det är ju ingen bra placering, säger Lars Nyström (SD), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Han tror att placeringen kan bero på hur kommunen ser ut. Att det till stor del är en landsbygdskommun som inte har så många offentliga lokaler där det är naturligt att placera en hjärtstartare i.

Enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings, HLR-rådets, rekommendationer bör det finnas en hjärtstartare på platser där det kan förekomma ett hjärtstopp vart femte år. Till exempel på arbetsplatser, sim- och idrottshallar.

Enligt Skol- och utbildningsförvaltningen finns det idag hjärtstartare uppsatta på Skurups arena, Nils Holgerssonhallen, kommunhusets entré och Skurups elverk. Det ska även finnas på idrottsplatserna i Skurup, Skivarp och Rydsgård.

På Sveriges Hjärtstartarregister finns ett tjugotal registrerade i Skurups kommun. Där kan innehavare frivilligt registrera sina hjärtstartare så att de blir synliga för allmänheten. HLR-rådet, som äger registret, menar att syftet med registret är att tillhandahålla information så att människor snabbt kan hitta en i akuta situationer. Av de registrerade hjärtstartarna i Skurup är merparten centrerade kring tätorten Skurup. Tillgången i andra delar av kommunen är betydligt mer begränsad.

Ingela Hasselquist-Ax, projektledare på svenska HLR-rådet, framhäver vikten av att ta ett helhetsgrepp och se till att hjärtstartare finns utspridda runt om i kommunerna.

– Det spelar ingen roll om vi sätter upp tio hjärtstartare i centrum när byar och samhällen runt omkring saknar. Man måste titta på helheten i en kommun, säger hon.

I Skurup är tillgängligheten begränsad. Ett fåtal av de registrerade hjärtstartarna är tillgängliga dygnet runt. Helgen är särskilt begränsad och flera hjärtstartare går inte att nå varken lördag eller söndag.

Ingela Hasselquist-Ax betonar vikten av tillgänglighet. Endast 46 procent av alla registrerade hjärtstartare i landet är tillgängliga efter kontorstid.

– Det viktigaste är att de ska vara tillgängliga 7, 24, 365, säger Ingela Hasselquist-Ax och syftar på att hjärtstartarna ska vara nåbara 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året.

På måndag ska kommunfullmäktige rösta om att utreda kommunens hjärtstartare vidare, efter ett medborgarförslag som kom in till kommunen i maj om att förse skolorna i kommunen med de hjärtstartarna.

Lars Nyström säger att det finns många satsningar som man behöver göra, bland annat inom skola och vård. Vilken plats hjärtstartare får i kommunens ekonomi är oklart.

– Det får man ju väga mot alla andra satsningar vi har i kommunen. Det är ju många angelägna satsningar vi måste göra, på välfärden, säger Lars Nyström.

Hur kommer det sig att man inte har gjort det här tidigare?

– Det har nog inte kommit upp på dagordningen. Det är ju väldigt många ärenden som kommer upp, säger Lars Nyström.

Text: Carolina Svalbacke

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhus i Sverige och ägs av Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR. Det är ett nationellt register där innehavare frivilligt kan registrera sina hjärtstartare. I och med att registrering av hjärtstartare är frivilligt, kan det finnas hjärtstartare utöver dessa. Källa: Sveriges Hjärtstartarregister.

”En hjärtstartare (även kallad defibrillator eller AED) är en apparat som kan analysera hjärtrytmer och ge råd att vid behov ge en strömstöt. De flesta hjärtstartare är halvautomatiska. Det innebär att när personen med hjärtstopp är ansluten till hjärtstartaren med hjälp av klisterelektroder, så analyseras hjärtrytmen automatiskt. Om en strömstöt rekommenderas, måste du själv trycka på den blinkande knappen för att utlösa strömstöten. Se till att ingen rör personen innan du trycker på knappen. Det är inte farligt att ansluta en hjärtstartare till någon som inte har hjärtstopp.” Källa: Sveriges Hjärtstartarregister.

Kostnad: HLR-rådet uppskattar att en hjärtstartare kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.

Hjärtstartare på dagordningen för kommunfullmäktige