Hbtq-frågor inte i fokus på Skurups folkhögskola

Foto: Emilia Stålhammar

En liten regnbågsflagga gömmer sig i receptionen på Skurups folkhögskola. Foto: Emilia Stålhammar

SKURUP. Skurups folkhögskola har de senaste åren bedrivit ett aktivt jämställdhetsarbete. Däremot har hbtq-frågor inte blivit lika högt prioriterade.
– Där har vi lite att ta igen, säger rektor Arvid Gisby.

Detta är den andra delen i en artikelserie om Skurup ur ett hbtq-perspektiv och här undersöks vilken plats Skurups folkhögskola har i kommunen. Och hur har man på skolan arbetat med att lyfta hbtq-frågor?

Skurupsposten har träffat folkhögskolans rektor Arvid Gisby, som på frågan om skolans hbtq-arbete istället väljer att lyfta ”jamgäris”. En separatistisk musikgrupp för kvinnor och icke-binära på skolan som nyligen startats upp, med anledning av att bland annat jazzlinjen är mansdominerad.

– Ett manligt maktspråk finns där. Jamgäris är till för att stärka kvinnors möjlighet att hitta en plats. Där kan man vara tjej och vara sig själv, säger rektor Arvid Gisby.

Genusarbetet har varit på tapeten i några år på folkhögskolan, men diskussionen om sexuell läggning och könsuttryck lyser med sin frånvaro. Arvid Gisby medger att jamgäris inte riktigt räknas till ett hbtq-arbete.

– Det är kanske mer jämställdhetsfrågor än hbtq-frågor vi jobbar med. Där har vi lite att ta igen, säger Arvid Gisby.

När han förklarar varför hbtq-frågorna hamnat i skymundan jämför han med Fridhems folkhögskola i Svalöv, där han var aktiv i många år. Han säger att Skurups folkhögskola kanske inte har lika stor andel hbtq-personer bland deltagarna.

Hur vet du det?
– Ockulär besiktning, höll jag på att säga. Jag har såklart inget vetenskapligt belägg för det. Men där förekommer en diskussion, mer än på Skurup. Det är mitt intryck, säger han.

Foto: Nina Kartal

Arvid Gisby har varit rektor på Skurups folkhögskola sedan 2014. Foto: Nina Kartal

Han menar att deltagarna själva har haft sitt fokus på jämställdhet, och att det därför skapat ett mer övergripande engagemang på skolan. 2013 startades ett jämställdhetsarbete med personalen, och idag finns ett jämställdhetsråd på skolan som sätter agendan. De anordnar föreläsningar, möten och workshops.

Elin Hörberg är eventproducent och kommunikatör på Skurups folkhögskola. Ihop med de deltagare som velat engagera sig, och andra anställda, är hon med i jämställdhetsrådet.

– Queerfrågor borde tas upp på jämställdhetsrådet, och jag tror att det kommer göras också. Jag tror inte det är att någon har skitit i det. Men vi har bara haft två möten, varav ena var en workshop, säger Elin Hörberg.

Trots att arbetsgruppen bara är under uppbyggnad, har de engagerade redan börjat undersöka möjligheterna för att kompetensutveckla skolans personal.

– Vi håller på att kolla upp vad som krävs för att en skola ska bli hbtq-certifierad. Det tror jag att min kollega ska presentera på nästa jämställdhetsråd, säger Elin Hörberg.

Foto: Nina Kartal

Elin Hörberg har tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor och försöker se till att det genomsyrar allt hon gör. Foto: Nina Kartal

Elin Hörberg är också drivande i eventgruppen och även där finns utrymme för deltagarna att ta initiativ. Även i eventgruppen finns en möjlighet att driva hbtq-frågan.

– Jag har en idé om att man någon gång skulle kunna göra en pridefestival i Skurup. Men det måste vara ganska genomarbetat eftersom den här kommunen är som den är, säger Elin Hörberg.

Vad tror du att det skulle få för reaktioner?
– Jag tror folk skulle bli galna. Jag tänker att det är det som behövs. Jag fattar inte varför man skulle bli upprörd över det egentligen.

Men Elin Hörberg är ändå säker på att det finns andra i Skurup som också står bakom budskapet.

– Om man vill göra förändringar så är det nog bra att inte bara kasta en sten som kommer göra folk upprörda, utan också visa att man faktiskt vill jobba tillsammans. För det finns ju jättemånga människor här som tror på alla människors lika värde, säger Elin Hörberg.

Trots att Skurups folkhögskola arrangerade höstens klimatmarsch, är rektor Arvid Gisby skeptisk till att skolan skulle stå som arrangör vid en prideparad.

– Det är väl bra om man ordnar en prideparad, tänker jag. Men jag kan säga att skolan kanske inte gör det, men skolans deltagare kan göra det, säger Arvid Gisby.

Text: Nina Kartal

FAKTA:

Jämlikhet - Lika rättigheter för alla oavsett kön, sexualitet, etnicitet, tro, klass, funktion mm.
Jämställdhet - Jämlikhet mellan män och kvinnor

Hbtq - Ett paraplybegrepp för personer med annan sexuell läggning och annan könsidentitet eller -uttryck än den rådande normen
H - Homosexuell, en person som blir kär i eller attraherad av personer av samma kön
B - Bisexuell, en person som blir kär i eller attraherad av personer oavsett kön
T - Transperson, en person som inte helt identifierar sig med det kön den blivit tilldelat vid födseln; ett paraplybegrepp som rör könsidentitet och könsuttryck, inte sexuell läggning
Q - Queer, kan betyda många saker och fungerar ibland som ett paraplybegrepp för alla som identifierar sig utanför normen

Hbtq-certifiering - En utbildning via RFSL för alla anställda i en verksamhet, för att öka kunskapen om hbtq och normer. Man tar också fram en handlingsplan för hur man ska vara mer inkluderande i verksamheten, till exempel genom bemötande, eller praktiska saker som könsneutrala toaletter.

Detta är den andra delen i en artikelserie om Skurup ur ett hbtq-perspektiv.
Läs de andra delarna här:

Moderaterna vill absolut inte hbtq-certifiera Skurups kommun

“Jag fick själv lära mig att Gud älskar mig för den jag är”

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. Moderaterna vill absolut inte hbtq-certifiera Skurups kommun | #skurup20
  2. “Jag fick själv lära mig att Gud älskar mig för den jag är” | #skurup20

Kommentarerna är stängda.