Östra Vemmenhög är inte ett tättbebyggt område

SKURUP. Ett medborgarförslag stoppas i sin linda när Skurups kommun direkt lyfter de krav som finns när det gäller områdesregleringar.

Förslaget vill att Östra Vemmenhög, som är en kyrkby på Söderslätt, ska regleras som tättbebyggt område för trafikens skull, men det råder strikta bestämmelser om vad som får lov att kallas för ett sådant.

Kraven är att ett område ska innehålla 200 hushåll som är placerade maximalt 200 meter från varandra. Dessutom ska både Länsstyrelsen och Trafikverket remitteras för att ändra regleringen av området.

I Östra Vemmenhög finns för närvarande 30 hushåll. Därför meddelar kommunen att en önskad reglering inte går att genomföra i dagsläget.

Särskilda trafikbestämmelser i tättbebyggt område

För att en kommun ska kunna besluta om lokala trafikföreskrifter krävs att det finns en föreskrift om tättbebyggt område och att denna är publicerad i Svensk trafikföreskriftssamling.

I områden som klassas som tättbebyggda är grundhastigheten sänkt till 50 km/h istället för 70 km/h.

Text: Erik Adell