Träd försiktigt – nu gallrar kommunen nära järnvägen

SKURUP. Trafikverket är nu överens med Skurups kommun om trädfällningar. Orsaken är att säkerställa att järnvägen inte skadas eller hindras.

Barn och ungdomar ska fylla pågatågen under höstlovet Foto: Carolina Svalbacke

På Skurups station kommer växter som är nära spåren att rensas. Foto: Carolina Svalbacke

Efter ett möte i oktober har Trafikverket och Skurups kommun kommit överens. Det behövs fällas ett antal träd i kommunen för att säkra järnvägen.

Järnvägens säkerhet är beroende av att träd och grenar inte välter eller hamnar på spåren. Därför arbetar Trafikverket med att förebygga olyckor genom att beskära eller fälla växter som är i riskzonen.

Följande är beslutat vid mötet:
De två trädgrupperna med sälg vid den västra överfarten nära bron kommer att fällas.
Den döda almen på Industriområdet nära järnvägen fälls.
Vid Skurup station kommer den åldrande björken att fällas.

Text: Erik Adell