Fiskestopp inte tillräckligt för att rädda torsken

I Abbekås vittnar yrkesfiskare om både färre och magrare torskar i näten.

I Abbekås hamn vittnar yrkesfiskare om både färre och magrare torskar i näten.

 

Trots fiskestopp på Östersjötorsken råder fortsatt oro för fiskens framtid. Nu larmar forskare om att torsken istället riskerar att svälta ihjäl. 

Under måndagen fattade EU:s fiskeministrar beslutet att fortsatt stoppa allt torskfiske i östra Östersjön. Fiskeförbudet infördes i juli tidigare i år efter oroväckande resultat. Ett klokt beslut, men inte tillräckligt, säger Henrik Hamrén som är vetenskapsjournalist vid Stockholms Universitets Östersjöcentrum.

–  För att torsken ska överleva räcker det inte med att man slutar fiska torsk utan man måste också tänka på att torsken behöver mat för att överleva. 

Maten, som Henrik Hamrén syftar på, består till största del av sill och skarpsill. Två arter som också fiskas hårt, inte sällan i områden där torsken är som mest utsatt.
– Sillen fiskas i stora mängder för att bli fiskfoder som används vid bland annat laxodling, berättar Henrik Hamrén. 

I en ny studie av forskare vid Stockholms universitet har man nu kunnat dra slutsatser mellan torskens dåliga tillväxt till bristen på sill i södra och östra Östersjön.

– Det vi ser är att torsken numera dör i större utsträckning av svält, än av fiske, säger Henrik Hamrén.

Värst utsatt är torsken i södra beståndet utanför Bornholm, men också längre ner har bristen på sill påverkat torskfisket. I Abbekås hamn vittnar yrkesfiskare om att torsken blivit magrare, allt eftersom att de stora sillstimmen försvunnit.

– Förr, för kanske 30 år sedan, såg man ofta stora stim med sill när man åkte ut. Nu ser jag aldrig något sådant längre, och torsken den blir bara magrare och magrare, säger en fiskare i Abbekås hamn.

*******Genom att följa torskens tillväxt, har forskare på Stockholms Universitet kunnat se att fisken, som i flera år drabbats hårt av både övergödning och trålfiske, under de senaste åren blivit både mindre och magrare. 

– Under många år så har man sett att strukturen i torskbestånden förändras. Vad som brukade vara bestånd med både små fiskar, mellanstora och stora fiskar, är numera bestånd med nästan uteslutande små fiskar, säger Henrik Hamrén. 

För att torsken ska kunna återhämta sig, säger Henrik Hamrén att man även måste kvotera fisket av andra arter som torsken är beroende av.

– Ett grundläggande fel är att man sätter enartskvoter. Man tittar enbart på hur sillen mår, eller hur torsken mår men inte sambandet däremellan.  Vi behöver anpassa fisket och se till så att vi inte fiskar upp torskens mat i de områden där torskbestånden inte mår bra. 

Ska vi sluta köpa sill?
– Nej, att sluta köpa sill är inte nödvändigt. Men det man kan göra är att köpa fisk som är MSC-märkt, och för min egen del kan jag tycka att man kan strunta i att köpa odlad lax. 

MSR-märkningen som Henrik Hamrén pratar om innebär att fisken kommer från ett kraftigt bestånd och har fångats med minimal påverkan på miljön. Märkningen är bra, säger Henrik, men för att rädda torsken krävs det mer.

– Det här är framför allt en fråga om politik. Vi måste ta ett helhetsgrepp om hur vi behandlar naturen och arterna som lever här. Vi har bara en jord, och då måste ta hand om den, säger Henrik Hamrén.