Ingen plan för damgolfen i Abbekås

ABBEKÅS. Svenska Golfförbundet driver ett jämställdhetsprojekt med målet att locka fler kvinnliga golfspelare. Ännu är det inget Abbekås GK arbetar aktivt med.

På lördag är det dags för säsongens sista tävling ”Nils Holgersson Cup” på golfklubben. Hittills är 51 personer anmälda, men bara elva är kvinnor.

Enligt Svenska Golfförbundet har golfen länge haft en ojämn könsfördelning med endast 28 procent kvinnliga medlemmar runtom i landet. Det är en siffra som återspeglas hos Abbekås medlemmar.

– Det finns en utmaning att nå fler kvinnor. Vi har i några år prioriterat andra områden, och då främst ekonomin, säger Lasse Stark, klubbchef på Abbekås GK.

Lasse Stark berättar att antalet medlemmar ökat de senaste tre åren, men ännu ser de ingen ökning av kvinnliga medlemmar.

Lasse Stark berättar att antalet medlemmar ökat de senaste tre åren, men ännu ser de ingen ökning av kvinnliga medlemmar.

Svenska Golfförbundet inledde i våras jämställdhetsprojektet ”Vision 50/50”. Syftet med förändringsarbetet är att öka antalet aktiva kvinnliga golfspelare och se över vilka som sitter i styrelserna på golfklubbar och förbund.

– I dag är 90 procent av golftränarna män och samma siffra gäller för manliga ordföranden. Det är givetvis något som får stora konsekvenser, menar Annica Lundström huvudansvarig för Vision 50/50.

På Abbekås GK är endast två av sju styrelsemedlemmar kvinnor. Susanna Gustafsson är en av dem.

– I dag finns det ingen naturlig mötesplats för våra kvinnliga medlemmar. Vi har helt enkelt inte skapat några bra förutsättningar långsiktigt för kvinnorna, säger Susanna Gustafsson.

Vision 50/50 har fått ett positivt mottagande på golfklubbarna runtom i landet. Det har också mött en del motstånd.

– Det finns en tradition att golfbanor är byggda av män för män. Ska det ske en förändring så är det genom männen. Det kan inte bara vara vi kvinnor som ska jobba för det här, säger Annica Lundström.

Abbekås har svårt att engagera kvinnor till damverksamheten.

Abbekås har svårt att engagera kvinnor till damverksamheten.

Sophie Linghag, forskare i genus och organisation vid Ersta Sköndals högskola, är också delaktig i projektet. Hon menar att många golfbanor är designade för en manlig elitspelare som slår långt och att mycket även handlar om kulturen.

– Det kan handla om ett nedvärderande språkbruk. Vem som tar sig rätten att instruera vem och synpunkter på vem som spelar fort och vem som spelar långsamt, säger Sophie Linghag.

Motståndet till att göra förändringsarbetet kan enligt Annica Lundström bero på en oförståelse i varför det måste göras och vad som egentligen är problemet.

– Det handlar om att få folk att förstå varför det här arbetet behövs. Jag hoppas att hela Golfsverige kommer göra den här förändringsresan, säger Annica Lundström.

Text: Sanne Kleiner
Foto: Hedvig Wrede