Skurupsborna har dålig koll på folkhögskolan

SKURUP. Människor från hela Skandinavien beger sig till Skurup för att gå på byns folkhögskola. Söktrycket är högt, konkurrensen stor och speciellt musiklinjerna är internationellt erkända. Skurupsborna själva vet däremot lite om skolans verksamhet, visar Skurupspostens enkät.

– Det är jätteviktigt att skolan syns i bygden. Vi hade i flera år öppet hus där vi bjöd in lokalbefolkningen och personer som var intresserade av att plugga här. Det kom folk, men inte i den utsträckning vi ville. Den senaste gången vi hade öppet hus var för fem år sedan, säger Annsofi Bergström, administrativ chef på Skurups folkhögskola.

Annsofi Bergström, adminstrativ chef på Skurups folkhögskola, vill att skolan på ett bättre sätt ska nå ut till byborna i Skurup.

Annsofi Bergström, adminstrativ chef på Skurups folkhögskola, vill att skolan ska nå ut till byborna i Skurup på ett bättre sätt.

Olika satsningar görs från skolans sida för att nå ut till Skurupsborna. Musiklinjerna anordnar bland annat varje år en turnévecka där de spelar på de olika skolorna i kommunen och inköp görs lokalt för att stärka förankringen till orten.

Dessutom sitter det ett par politiker i skolans styrelse, vilket enligt Annsofi Bergström bidrar till ett närmre samarbete med lokalsamhället.

– När skolans deltagare hade Skurupsfestivalen annonserade vi i byn och det kom en del folk. Vi har dock inte haft någon festival de senaste två åren.

Linnea Jonsson på skolans jazzlinje berättar dock att man i år ska försöka anordna festivalen igen.

Skurupsposten gav sig under gråmulen himmel på onsdagseftermiddagen ut för att kartlägga Skurupsbornas inställning till folkhögskolan. Det stod klart att många visste om att skolan finns och var den ligger, men inte vilken typ av verksamhet som bedrivs där.

Jennie Rytting, 43 år.

Jennie Rytting, 43 år.

– Jag jobbar inom LSS och vi har en lokal på skolan. Alla verkar vara väldigt trevliga och behandlar våra deltagare på ett bra sätt. säger Jennie Rytting.

Amela Rasidovic, 18 år.

Amela Rasidovic, 18 år.

– Jag känner inte till skolan, har aldrig varit där, säger Amela Rasidovic.

Bilal Yerlikaya, 45 år..

Bilal Yerlikaya, 45 år.

– Jag vet var skolan ligger någonstans men inte mycket mer än så, säger Bilal Yerlikaya.

Anna Lindmark, 46 år.

Anna Lindmark, 46 år.

– Jag känner till skolan och tycker det är jättebra att den finns, säger Anna Lindmark.

Text och foto: Henrik Smångs och Teodor Dimblad.