Helikopterburna mätningar över Abbekås

Ingen anledning till oro det är bara SGU:s helikpoterburna mätutrustning.

Ingen anledning till oro, det är bara SGU:s helikpoterburna mätutrustning. Foto: Mattias Gustavsson, SGU .

ABBEKÅS. Har du sett en helikopter med en konstig last flyga fram och tillbaka över Abbekås så är det helt i sin ordning. Tisdagen den 22 oktober inleddes mätningar av grundvattnet i området på uppdrag av SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Under oktober och november 2019 utförs en kartläggning av grundvattenförande jordlager och bergarter. Det görs för att öka kunskapen om grundvattenförhållanden och områden som kan vara av intresse för vattenförsörjningen.

Det är det danska företaget SkyTEM Surveys ApS som utför de helikopterburna mätningarna. De gör det med en lågt flygande helikopter som har mätutrustning hängande i en stor ram 30 till 40 meter över marken. Genom elektromagnetiska vågor ”ser man” ner cirka 200 meter i marken med relativt bra upplösning.

SGU skriver på sin hemsida att det magnetfält de elektromagnetiska vågorna skapar inte är något att oroa sig för och att det inte påverkar människor mer än att stå på en perrong när ett tåg passerar. Piloterna flyger heller aldrig över tätorter eller bostäder, de försöker också undvika hagar med boskap. Dock uppmanar man ägare till tamdjur som misstänker att djuren kan bli oroliga, att överväga att ta in dessa under perioden som flygningarna utförs.

Exakt var helikoptern är och flyger kan man hitta under rubiken ”Här befinner vi oss just nu”. Den sidan uppdateras ständigt då vädret kan ställa till det för planerade flygningar.

När mätningarna är klara kommer resultaten samköras med tillgänglig information från till exempel brunnsborrningar. Arbetet med analyserna kommer att pågå fram till 2021.

Liknande mätningar har redan utförts över bland annat Öland, Gotland och Halland som alla har varit drabbade av vattenbrist de senaste åren.

Text: Daniel Ekberg