Flyktingar bostadslösa i Skurup

SKURUP. Efter överenskommelsen i kommunfullmäktige står det klart att Skurups kommun ska ta emot 15 asylsökande flyktingar, varav minst tolv ensamkommande flyktingbarn. Den oenighet inom kommunfullmäktige som gjort att avtalet fördröjts möter nu nya utmaningar. Ännu finns det inga boendeplatser.

De rödgröna i kommunen, med kommunstyrelsens ordförande Pierre Esbjörnsson (S) i spetsen, står bakom det förslag som röstades igenom förra måndagen. Enligt honom kommer de första flyktingarna att tas emot till våren.

Men än finns ingen konkret plan för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen. Skurups kommun har inte några boendeplatser att erbjuda.
– Beredskapen just idag är väl inte den bästa eftersom att förvaltningen har svävat i ovisshet då vi inte visste vilket beslut det skulle bli. Och nu fick de ju ett positivt besked så nu kan man rusta sig både förvaltningsmässigt, boendemässigt och skolmässigt, säger Pierre Esbjörnsson.

Lars Nyström (SD) tycker inte att Skurups kommun bör ta på sig de kostnader som flyktingmottagandet innebär.
– Det är inget som gynnar Skurups kommun. Avtalet med Migrationsverket riskerar att försämra för invånarna i Skurup. Det finns varken jobb eller hus här, vi skulle kollapsa.

Sverigedemokraternas motförslag, om att inte ta emot några flyktingar alls, röstades alltså ner i kommunfullmäktige. Enligt Lars Nyström var förslaget en markering mot Migrationsverket. Han menar att Migrationsverket tvingar kommuner att ta emot fler asylsökande flyktingar än de avtalat för.
– De måste respektera det kommunala självstyret, det är väljarna som har valt. Det är en del av demokratin så vi tycker det är en viktig fråga.

Nu när överenskommelsen ändå gått igenom, hur ser beredskapen ut för att ta emot de asylsökande?
– Vi vill inte ta emot några i grunden. Vi måste veta var de ska bo. Ska de tömma ett äldreboende? Det har de ju gjort i andra kommuner.

En lösning på bostadsproblemet för de ensamkommande flyktingbarnen är så kallade familjehem. Där får barnet bo hemma hos en familj, istället för på ett asylboende.

Pierre Esbjörnsson och Lars Nyström är överens om att familjehem är den bästa lösningen för ensamkommande flyktingbarn. Genom Skurups lokaltidningar har kommunpolitikerna efterlyst familjer som är villiga att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Responsen har dock varit svag.
– Jag vet inte vad det beror på. De politiker som röstade för förslaget kunde ju släppa in dem i sina hem, säger Lars Nyström.

Pierre Esbjörnsson tror att missförstånd ligger bakom det svaga intresset för att ställa upp som familjehem.
– Jag tror att många tror att de är för gamla eller har fel boendeform.

Hur ska ni lösa problemet med boendeplatser?
– Ja, hade jag kunnat svara på det här idag så hade det underlättat enormt mycket. Vi har idag inga familjehem men vi jobbar aktivt på det och ser om vi kan hitta boendeplatser. Och vi ska försöka göra det så bra som möjligt. Det är ju barnens perspektiv som ska gälla och det är det som är viktigt, att det är barnen som kommer i fokus.

Text: Emma Hedlin
Foto: Linda Mankefors
Radioreporter: Charlotte Stjernkvist

Radioenkät: Såhär tycker Skurupsborna om att öppna upp sina hem för flyktingbarn.