Rehab i naturen ska bota psykisk ohälsa

skurup_rehabilitering
SKURUP. Vårdcentralen i Skurup erbjuder sen en tid tillbaka så kallad naturunderstödd rehab (NUR), en effektiv metod för att bota psykisk ohälsa enligt flera forskare. Men än så länge är intresset svalt i Skurup, endast en patient har påbörjat behandling.

Projektet som är ett samarbete med Region Skåne startade redan i höstas. Av administrativa skäl har dock inte Skurups vårdcentral kunnat erbjuda behandlingen förrän nu, berättar lokaltidningen.se.
– Vi har inte pushat på det jättehårt men vi tänker att vi ska komma igång med det nu under våren. Än så länge har vi bara haft en patient, säger Lena Hedin, sjukgymnast och rehabkoordinator.

Metoden som går ut på att personer med psykisk ohälsa får vistas i och aktivera sig på gårdar i naturen har visat sig vara ett effektivt botemedel mot till exempel utmattningsdepression.

Anna Maria Pálsdóttir är filosofie doktor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och har i sin avhandling undersökt varför NUR är en så framgångsrik metod.
– Naturen erbjuder oändliga möjligheter för kommunikation och upplevelser, säger hon.

Att använda naturen som botemedel är i egentligen inget nytt, efter första världskriget behandlades hemvändande soldater med att till exempel arbeta på odlingar. 2002 öppnade rehabträdgården i Alnarp som var den första i sitt slag i hela Europa.
– Tidigare har det saknas evidens på det att det fungerar men nu kan vi konkret visa på de positiva resultaten, säger Anna Maria Pálsdóttir.

Region Skåne är först i Sverige med att erbjuda NUR i den offentliga sjukvården.
– De ligger i fronten, jag måste säga att jag är imponerad, säger Anna Maria Pálsdóttir.

Hon förstår att folk är skeptiska till metoden men menar att Region Skåne aldrig skulle tillämpa NUR i sjukvården om det inte fanns forskning att stötta sig på.
– Det kanske inte passar alla men nu finns det alternativ som du kan välja, säger hon.

I Skurup kommer inte NUR införas på bekostnad av någon annan behandlingsmetod lovar Lena Hedin.
– Man får se det som ett komplement. Det kostar inte Skurups vårdcentral något extra eftersom det är ett regionalt projekt, säger hon.

Enligt Lena Hedin har naturen en läkande kraft som kan ge människor ett större lugn och en annan typ av energi.
– Det är någonting som händer med oss när vi har hjälp av naturen, säger hon.

Text och foto: Linus Jönsson