Stängt på helgerna – men ökad tillgänglighet

SKURUP. Den som behöver gå till vårdcentralen på helgerna får numera ta sig till Ystad. Stängningen gjordes dock för att öka Skurupsbornas tillgång till vård.

Från och med mitten av januari uppmanas Skurupsbor att söka sig till mottagningar i Ystad under helgerna. Detta beror på en ny satsning som enligt vårdcentralens tillfälliga enhetschef Anette Johansson görs med patientens bästa i åtanke.

– I stort så har vi ökat tillgängligheten på helgerna men framförallt att vi har frigjort fler tider på vardagarna.

Över 200 specialister inom allmänmedicin saknas under de senaste två åren i och rekryteringen av läkare vid Skurups Vårdcentral har känt av bristen. Det fanns helt enkelt för få distriktsläkare. För att lösa problemet skrevs kontrakt med hyrläkare som fungerade som en snabb men dyr lösning.

I höstas initierades därför satsningen ”Utvecklingvårdcentral”. Genom att anställa unga läkare under handledning av seniora läkare ska vårdcentralen fasa ut hyrläkarna.

– Vi får nöjda patienter som tar del av en ung och nyfiken läkare som har stöd av en erfaren doktor, säger Fredrik Waller, samordnare för satsningen.

Satsningen lanserades i höstas och vårdcentralen har rekryterat fem utbildningsläkare. De ska alla handledas av seniora läkare som är anställda på deltid.

Samtidigt har det hörsammats kritik mot att patienter måste ta sig till Ystad för att söka hjälp. Anette Johansson bemöter kritiken med att vårdcentralen har fått längre öppettider, både i Skurup under vardagarna och i Ystad.

En kvinna som önskar att vara anonym har varit på ett läkarbesök under tisdagsförmiddagen. Hon berättar att hennes upplevelse är att vårdcentralen fungerat bra och att hon inte varit medveten om att det varit öppet på helgerna innan.

– I helgen hade jag ont och då ringde jag sjukvårdsupplysningen. Då vårdcentralen inte hade öppet i Skurup rekommenderade de mig att söka en tid här under vardagarna istället.