Patienter ska bli hemskickade tidigare från sjukhusen

skurup

SKURUP. Skurups Kommun har tillsammans med Region Skåne skrivit det första avtalet sen 1992 gällande sjukvården. Det nya avtalet innebär att sjukhusen ska skriva ut patienterna snabbare – i stället ska hemvården öka.

Region Skåne och Skurups Kommun har skrivit det första avtalet sen 1992. Avtalet innebär att patienter kommer bli hemskickade från sjukhusen tidigare än innan. Möjligheterna att få hemvård ska istället bli större.

Jessica Möller, ordförande för Individ- och omsorgsberedningen i Skurups Kommun, säger att det är ett avtal som ska tecknas mellan alla kommuner i Skåne och Region Skåne. Avtalet är till för att komma överens om vem som har ansvar för vad, men även för att öka samverkan mellan kommunerna för att minska vårdtiderna.

Tidigare har målet för att patienter ska skrivas ut från sjukhusen varit fem arbetsdagar. Nu kommer målet i stället vara tre dagar oberoende av om det är helg eller natt.

– Vi har startat ett hemgångsteam som ska ta hand om alla som skrivs ut från sjukhusen och den hjälp de behöver, säger Jessica Möller.

I dag ligger annonser ute för att åtta nya undersköterskor ska anställas inom hemtjänsten för att ta hand om de som blir hemskrivna. Men om den extrapersonalen kommer att räcka vet inte Jessica Möller i dagsläget.

– Det är svårt att säga om hemtjänsten kommer få mer att göra, säger Jessica Möller.

Men avtalet kommer innebära större kostnader för kommunen säger Jessica Möller, på så sätt att det kommer bli mer jobb för hemtjänsten.

Skurupsposten har varit i kontakt med flera anställda inom hemtjänsten. Vad de har gemensamt är att ingen av dem riktigt vet vad som är på väg att hända.

Anne Borg Andersson, biståndshandläggare på hemtjänsten, säger att hon är medveten om avtalet. Men att annonsen ligger ute för att åtta nya undersköterskor ska anställas känner hon inte till.

Gällande vad patienterna kommer tycka är hon osäker.

– I vissa fall kommer patienterna bli hemskickade för tidigt. Men i dagsläget får patienter ibland vara längre på sjukhusen än vad som behövs, säger hon.

Men Anne Borg Andersson tycker att det är viktigt att kommunen och hemtjänsten kan lita på varandra.

– I vissa fall kommer säkert avtalet fungera jättebra, säger hon.

Text: Alma Hogenäs
Foto: Sandra Jakobsson