Medborgarförslag genomfört utan politiskt arbete

SKURUP. Kommunen har fått ett medborgarförslag om utökade resekort för skolelever. Nu blir vissa av önskemålen verklighet – utan att politikerna behöver göra något.

En medborgare har skickat in ett förslag om att kommunen ska erbjuda skolelever att uppgradera sina skolkort från Skånetrafiken till ett alternativt kort, som i andra kommuner kallats Jojo Skola PLUS.

Det alternativa skolkortet har inneburit att skolelever fått resa fritt dygnet runt under alla dagar. Ett vanligt Jojo Skola-kort har begränsat skolelever till att påbörja sina resor mellan klockan 03.00 och 20.00 på måndagar till fredagar.

Jojo-korten försvinner och ersätts bland annat av en mobilapp

Jojo-korten försvinner och ersätts bland annat av en mobilapp och ett nytt kort.

I december genomför dock Skånetrafiken en större förändring av sitt biljettsystem. Det nya systemet kommer inte ha möjligheten för kommuner att ha ett alternativt skolkort i stil med Jojo Skola PLUS.

Istället kommer elever som är skolskjutsberättigade erbjudas ett nytt kort som uppfyller vissa av de tidigare PLUS-egenskaperna. För övriga skolelever hänvisar Skånetrafiken till sina nya rabatter.

– Vi rekommenderar elever, som inte är berättigade skolskjuts, att köpa en 30-dagarsbiljett med barnrabatt, säger Anders Engzell på Skånetrafiken.

Barnrabatten uppgår till 40 procent för ungdomar som är mellan 7 och 19 år gamla.

För de nya skolkorten är det nu möjligt att göra resor dygnet runt måndag till fredag, men inte på helgen.

Med Skånetrafikens ändringar ser kommunen därför medborgarförslaget som besvarat.

Text: Erik Adell