Dans utvecklar kommunen

HAL Dans 1

SKURUP. Fritidsaktiviteter för barn och unga minskar i hela landet. Men i Skurup väntas rörelse de kommande månaderna.

Enligt myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor motionerar allt färre barn och ungdomar i Sverige. Statistiken visar att andelen unga mellan åldrarna 7–14 som motionerar har minskat varje år sedan år 2000, speciellt bland killar.

Men i Skurup tycks utvecklingen gå åt ett annat håll. Kulturskolan i Skurup startar sin årliga dansverksamhet och väntar sig närmre trehundra unga människor från hela kommunen till satsningen. Magnus Rydlöv som är rektor på skolan tycker det är viktigt med projektet.

– Det vore dumt att inte ha det. Det är något som är väldigt utvecklande samtidigt som det är billigt, menar han.

– Det räcker med en duktig lärare i ett stort rum med någonting som är stimulerande för barnen så gör man redan en stor skillnad, fortsätter han.

Men trots entusiasmen kring verksamheten anser han att olika verksamheter i samhället kan ha fel tillvägagångssätt för att nå ut till unga.

– Jag kan komma på massa nya projekt som vi skulle kunna starta här, men för det krävs pengar, konstaterar Magnus Rydslöv.

– När man som kommun vill starta nya verksamheter är det också viktigt att veta att man gör rätt satsning. Speciellt med de yngre måste man inge förtroende och inte ge falska förhoppningar, fortsätter han.

– Det är därför viktigt att ha direkt kontakt med barn och ungdomar. Unga människor har en stark förmåga att uttrycka sina tankar och idéer och jag tror att vi kan hitta vad de verkligen vill göra via en sådan process, säger han.

Magnus Rydslöv förväntar sig elva stora grupper med unga som ska lära sig allt från modern jazz till street. Detta kommer senare att avslutas med en stor show.

Dansverksamheten börjar den 9 februari på Elisefreds förskolelokaler.

Text: Jonathan Sseruwagi

Foto: TT

 

Läs mer: 

http://www.mucf.se/publikationer/fokus-14-om-ungas-fritid-och-organisering

http://kulturskolanskurupdans.blogspot.se/