Ingen gratis kollektivtrafik för pensionärer

SKURUP. Ja till ekonomiskt stöd för avgångna politiker – nej till gratis bussresor för 75-åringar. Det är två av svaren som gavs på det senaste kommunfullmäktigemötet den 30 september.

Efter en kort diskussion avslogs medborgarförslaget om gratis kollektivtrafik för personer över 75 år. Fria resor för äldre erbjuds redan i ungefär hälften av Skånes kommuner. I Skurup skulle 8,9 procent av invånarna ha berörts av prisreduceringen, enligt Statistiska Centralbyrån 2018.

Om förslaget hade införts i Skurup skulle de årliga kostnaderna uppmätas till 400 000 kronor och sedan öka med uppskattningsvis 25 000 kronor de följande åren. Detta eftersom ett högre antal kommuninvånare förväntas nå 75 års ålder inom kommande framtid.

Att underlätta för denna samhällsgrupp skulle enligt Johan Bolinder (M) vara för kostsamt för Skurups kommun. Sven-Åke Strandberg från Kommunens Väl, var för förslaget.
– Det är ett väldigt bra förslag, resorna skulle bekostas med pengar från årets resultat, säger Sven-Åke Strandberg.

Bidrag till avgångna politiker
En ny bestämmelse som däremot antogs var förslaget om omställningsstöd och pension för förtroendevalda inom kommun, region och kommunalförbundet.

Omställningsstöd innebär att under högst tre år underlätta övergången till arbetslivet när en politiker lämnat sitt uppdrag, till exempel genom ekonomiskt stöd. Stödet baseras till 85 procent på arvodet och minskar efter två år. För att kunna nyttja stödet måste politikern ha fullgjort ett uppdrag på över 40 procent under minst ett års sammanhängande tid  och därefter själv ansvara för att få ett nytt arbete.

SD försöker slå in öppna dörrar
Ingvar Wennerstens (SD) motion om avskaffande av religiös specialkost inom Skurups kommuns förskolor, skolor och fritidshem visade sig vara en icke-fråga. Skurups kommun serverar nämligen vegetarisk kost till de barn och elever som av religiösa skäl inte äter vissa sorters kött eller matkombinationer.
Efter upplysningen om detta lät Ingvar Wennerstens reaktion sig inte väntas.
– Det är ju glädjande! Det här är alltså genomförts innan man verkställt min motion.

Text: Elmeri Eklund