Politiker beslutar om flyktingpolitik och skola

Malmö, demonstration antipolisvåld

SKURUP. Kommunfullmäktiges agenda inför kvällens möte är fullspäckat.

Både medborgarförslag och ledamöternas motioner ligger till grund för de frågor kommunen ska besluta om.

På agendan står:

– färre administrativa uppgifter för lärare

– granskningar av hur grundskolan och gymnasieskolan styrs

– förslag till kommunens inköp- och upphandlingskriterier

– avtal med Migrationsverket om kommunens flyktingmottagande

Mötet hålls i Nils Holgerssongymnasiets aula i kväll kl 18.00 och är öppet för allmänheten.

 

Läs mer inför mötet:

Omdebatterat avtal kräver nu enighet
Lärarna i i fokus på kommunfullmäktigemöte
Så överklagas beslut i kommunen

Text: Catharina Sigala
Bild: Daniel Kindstrand