”Rydsgård når inte upp till sin potential”

When in Skurup don't miss Rydsgård.

When in Skurup don’t miss Rydsgård.

RYDSGÅRD. De senaste åren har Rydsgård fått både konstgräsplan och idrottshall. Men samtidigt finns ett missnöje med vad orten får ut av Skurups kommun. 

Rydsgård blev en del av Skurups kommun i och med kommunreformen 1971. Enligt oppositionsrådet Johan Bolinder (M) tyckte politikerna som var verksamma på den tiden att de ekonomiska konsekvenserna av sammanslagningen var negativa för Rydsgård.

– Jag har fått berättat att Rydsgård ska ha haft en ganska god ekonomi som var väsentligt bättre än Skurups. Man ska ha sparat ihop pengar till ett badhus men de planerna skrotades efter sammanslagningen, säger Johan Bolinder, Rydsgårdsbo och oppositionsråd i Skurups kommun.

Enligt Johan Bolinder har utvecklingen i Rydsgård inte varit tillräckligt stark de senaste 20 åren. Detta kan vara en grogrund för missnöje med kommunens arbete.

– Att det tar nästan ett år för kommunen att ordna ny plats till återvinningsstationen ger ett visst missnöje. Det finns upprivna gator och trottoarer som aldrig återställts bra nog och en del utemiljöer på skolan får inte längre användas eftersom de utgör en säkerhetsrisk, säger Johan Bolinder.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) håller inte riktigt med Johan Bolinder.

– Återvinningsstationen är inte kommunens angelägenhet utan en privat firma har ansvarat för den. Sedan försökte vi från kommunens sida ändå se till att det skulle lösas snabbare, säger Magnus Alm.

Vad gäller skolan i Rydsgård hävdar Magnus Alm att det inte kommit in några anmälningar. Men skolan är uppe för diskussion i det politiska rummet.

– Vi sitter just nu och diskuterar tillbyggnad och underhåll i skolan, förhoppningsvis kan ett förslag presenteras inom kort, säger Magnus Alm.

De största satsningarna som Skurups kommun har riktat mot Rydsgård de senaste 20 åren är konstgräsplanen och Rydsgårds Arena. Samtidigt har banken och livsmedelsaffären försvunnit från orten och bankomaten kan vara härnäst.

Roger Svensson är ordförande i Rydsgårds AIF där han även tränar damlaget. För fotbollsklubbens räkning är han generellt sett nöjd med kommunens arbete även om underhåll och skötsel av fotbollsplanen kunde varit bättre.

Som privatperson i Rydsgård har han dock mer att säga.

– Man kan väl säga att kommunens arbete syns mer i centralorten. Det ägnas tid åt blommor längs huvudgatan i Skurup medan trottoarerna i Rydsgård är rätt eftersatta. Det känns som de största satsningarna görs i centralorten, säger Roger Svensson.

Lisbeth Gjöl-Johannesen är ordförande i Rydsgårds byalag. Hon är nöjd med Skurup kommuns arbete.

– Vi har möten med byalagsrådet fyra gånger per år där vi även träffar politiker. Jag är väldigt nöjd med kommunen då vi haft samarbeten med Kommunteknik och där gör de ett jättejobb, säger Lisbeth Gjöl-Johannesen.

Skurups kommunfullmäktige har 41 ledamöter. Av dessa bor majoriteten i Skurup och åtta i Rydsgård.

Sol-Britt Lundgren (C) är en av de åtta ledamöter som bor i Rydsgård. Hon vittnar om ett missnöje med att idrottshallen, som stod klar hösten 2016, drog ut på tiden. Däremot tycker hon det är bättre att ta ett helhetsgrepp på den kommunala verksamheten.

– Det hade behövts mer lägenheter i Rydsgård och skolan är lite trång. Men detta är problem som gäller för hela kommunen. Jag vill inte se någon kamp orterna emellan, säger Sol-Britt Lundgren.

Johan Bolinder ser på kommunens arbete på ett liknande sätt och är trots allt positiv inför framtiden.

– Rydsgård har en potential som vida överstiger nuläget. Skurups kommun är inte större än att den är beroende av utveckling i alla tätorterna. Det gäller att det finns en tydlig plan för detta där både kommun och andra intressenter deltar, säger Johan Bolinder.

Text & foto: Henrik Pehrsson