Sverigedemokraterna vill effektivisera stiftelsernas ekonomi

Skurups kommun förvaltar stiftelser för dryg 1 miljon kronor. Sverigedemokraterna i Skurup har lämnat in en motion om att kommunen bör undersöka ifall det går att effektivisera förvaltandet av pengarna. De olika stiftelserna delar ut stipendium med olika ändamål.

I dagsläget finns pengarna på ett bankkonto i Skurups Sparbank. Enligt Sverigedemokraterna är sparsättet inte effektiv då det inte ger ränteavkastning.

De föreslår att en undersökning ska göras ifall det är mer ekonomiskt effektivt att placera om pengarna i aktier eller i en aktiefond.

Text: Julia Moegelin