SD om huvudduksförbud: “Hör inte hemma här”

lasse

Lars Nyström (SD) upplever att förslaget om ett huvudduksförbud har fått positiv respons, på bland annat sociala medier. Nu när det är ett annat parlamentariskt läge hoppas han och partiet om att få igenom motionen. Foto: Elmeri Eklund

SKURUP. Sverigedemokraterna i Skurup har lämnat in en motion tidigare i år som handlar om ett huvudduksförbud i kommunens förskolor och grundskolor. Skurupsposten träffar Lars Nyström, ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare för Sverigedemokraterna i Skurup för en uppföljning.

Skurup är inte den första kommunen i landet där frågan om slöjförbud diskuterats. Tidigare i år har grannkommunen Staffanstorp fått igenom ett liknande förslag där Moderaterna styr tillsammans med Sverigedemokraterna, och frågan har även diskuterats i Malmö.

I motionen, som formulerades tidigare i år står det: “I och med att Sverige har en extremt stor invandring från många länder där synen på kvinnors rättigheter skiljer sig mycket åt vår syn på jämlikhet, så måste vi se till att kvinnor inte hamnar i samma situation som i deras gamla hemländer med kvinnoförtryck som följd.” Dock avfärdar Lars Nyström (SD) kritiken om att förbudet handlar om religion utan menar att det är en del av partiets jämställdhetsarbete.

Vi menar att detta är en fråga om jämställdhet också. Att pojkar och flickor är likvärdiga i skolan. Det spelar ingen roll var man kommer ifrån eller hudfärg eller något annat, man är lika. Det här handlar ju om att dölja flickor. Och det tycker vi inte hör hemma i här, säger Lars Nyström.

“Men i vårt Sverige är ju vi jämlika allihop och behandlas så också, jämlikt.”

Förslagen om slöjförbud, diskussionen om kvinnors klädsel och liknande anbud som vilar på integrationsförslag, kultur eller jämlikhet är inget nytt. Från flera håll i landet diskuteras det att sluta erbjuda alternativa kötträtter i kommunens skolor. Att ett huvudduksförbud skulle strida mot religionsfriheten menar Lars är en icke-fråga.

– Man kanske förknippar huvudduk i första hand med muslimer, men det är många i muslimska länder som inte bär huvudduk. Men jag tror inte att man ska förknippa det här med religion helt enkelt, säger gruppledaren Lars Nyström.

Att ett sånt här förbud inte skulle ha någon som helst anknytning till människors rätt att utöva sin religion har varit omdiskuterat på riksdagnivå. Utbildningsministern Anna Ekström (S) uppgav till Dagens Nyheter i somras att religionsfriheten är viktig i Sverige. Samtidigt har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) ställt sig kritiskt mot ett slöjförbud i skolan, sa hon i Ekots lördagsintervju.

Sverigedemokraterna i Skurups tidigare motioner har handlat mycket om religion. Ett förslag handlar bland annat om att avskaffa religiös specialkost i kommunens förskolor, skolor och fritidshem. I förslaget motiveras det dock att ett sådant avskaffande hade gynnat kommunen på ett ekonomiskt plan.

I ett annat förslag som motiverades tidigare i år skriver partiet till kommunfullmäktige: “Anställ ingen som vägrar handhälsning med det motsatta könet”. Även i det yrkandet menar partiet att i och med massinvandringen “av framförallt muslimer” så finns det män i Sverige som av religiösa skäl inte vill hälsa genom handhälsning. I det förslaget hänvisar SD i Skurup till att det i Sverige är kultur att män och kvinnor hälsar genom handhälsning. I motionen om förbud av huvudduk är fokuset just – jämställdhet.

– Men i vårt Sverige är ju vi jämlika allihop och behandlas så också, jämlikt. Vi vill ju inte dölja hälften av eleverna, det tycker vi inte hör hemma här helt enkelt, berättar Lars Nyström.

Hur ser du på ett eventuellt slöjförbud i grundskolor i Skurups kommun?

arta

Arta Peci 19 år, studerande – Jag tycker inte att ett förbud ska införas. Alla ska vara hur de själva vill vara, få uttrycka sig hur de vill. Vi är alla olika.

 

 

 

 

 

 

 

maggie

Maggie Jeppsson 50 år, florist – Det är svårt, för det är deras religion. Barn ska få vara barn och kunna slippa bli mobbade, äldre kan ta ställning.

 

 

 

magdalena

Magdalena Svensson, sjukpensionerad – Jag är lite kluven, alla har rätt att klä sig hur de vill. Varför ska inte alla barn få samma valfrihet och förutsättningar? Förbud är inte rätta sättet att gå, däremot måste flickor få en chans att välja själva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Yasmine Abdullahi  Foto: Elmeri Eklund