Kommunen utan plan när asylvåg väntas komma

WEB_INRIKES

SKURUP. Skurups kommun står just nu utan flyktingmottagning.

Enligt Migrationsverket kommer andelen asylsökande öka under de kommande åren. Regeringen har lagt förslag om att öka pressen på att kommunerna ska ta ett större ansvar i frågan. Men Skurups kommun har ingen flyktingmottagning och har under det senaste året tagit in endast sex personer där mer än häften är barn.

– Som det ser ut nu så finns det ingen flyktingmottagning i Skurup säger Owe Ringstrand, integrationssamordnare på kommunen med huvudansvar för flyktingar över 18 år.

Enligt Owe Ringstrand så är detta politikernas ansvar och inget han som enskild tjänsteman kan kommentera.

Josefine Mangbo, enhetschef för individ och familjeenheten, är huvudansvarig för mottagandet av flyktingbarn i kommunen. Hon erkänner att Skurups kommun inte gör tillräckligt.

– Vi är en av de två enda kommunerna som inte har ett avtal med Migrationsverket när det kommer till flyktingmottagandet gällande barnen. Så därför har vi lagt fram förslag på att ett sådant avtal ska gälla men utan framgång, säger Josefine Mangbo.

Owe Ringstrand och Josefine Mangbo är eniga om att orsaken till frågetecken kring flyktingmottagandet är det politiskt ostadiga läget i kommunen, men hoppas på en förändring.

Text: Layla Kandi
Foto: TT