Vattenvård är en vattendelare

SKURUP. Skurups kommun vill se över kostnaderna för vattenprovtagning. Sydkustens vattenvårdsförbund vill att de sitter lugnt i båten.

Varje år tas prover på olika typer av vattendrag i Skurups kommun för att bedöma kvaliteten. Det är Sydkustens vattenvårdsförbund som har det övergripande ansvaret för provtagningen.

Inför 2020 går Skurups kommun genom samtliga kostnadspunkter i budgeten, inklusive medlemskapet i Sydkustens vattenvårdsförbund.

– Man har vänt på varenda sten för att hitta vad man kan ta bort, och innan man vet vad saker och ting står för så är det klart att det kommer upp sådana frågor, säger Lena Johansson som är enhetschef för miljöstrategiska enheten på Skurups kommun.

Förbundet är ett samarbete mellan fyra kommuner och flera företag med syfte att mäta och studera miljötillståndet längs den skånska sydkusten.

Per-Arne Johansson, sekreterare på Sydkustens vattenvårdsförbund, är överraskad och förvånad.

– Vi har bara hört att de funderar på att gå ur förbundet. Vi vet inte om det är beslutat på nåt sätt, så vi försöker föregripa och tala om för kommunen att vi finns och vilket arbete vi gör, säger Per-Arne Johansson.

I Skurup tas prover bland annat från havet, vattendrag och i anslutning till industri.

I Skurup tas prover bland annat från havet, vattendrag och i anslutning till industri.

Kommunen har inte tagit några beslut. Först och främst vill de utreda om det finns skillnader i kostnaden för provtagning om kommunen skulle stå som enskild uppdragsgivare i stället för att vara en del av ett förbund.

– Just nu ser kommunen över sina utgifter och kostnader, säger Lena Johansson.

Sydkustens vattenvårdsförbund har skickat en skrivelse till kommunen där de vädjar om att Skurups kommun ska förbli medlemmar.

I skrivelsen menar förbundet att ett utträde skulle göra kostnaderna högre för samtliga parter.

– Vi ställer gärna upp och informerar om vad vi gör i förbundet och berättar om vår verksamhet, säger Per-Arne Johansson.

Text: Erik Adell